Block title
Block content

"İnsan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır." cümlesini açar mısınız? Her insan bu hakikati taşıyor mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Misal-i musağğar, küçültülmüş misal demektir. Kâinat büyük âlem, insan ise onun küçültülmüş bir numunesi olan küçük âlemdir. Bu benzetme Nur Risalelerinde çokça geçer. Bir risalede, “insanın bu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi olduğu” ifade edilir. Meyve ise ağacın küçültülmüş hali gibidir. Ondaki çekirdek, ağacın bütün özelliklerini netice verecek bir programa sahiptir. Bu mana daha başka bir şekliyle, kâinat ve insan arasında da geçerlidir.

Kâinattaki Levh-i Mahfuz'un küçük bir misali insanın hafızasıdır. Âlem-i misalin bir numunesi insanın hayalidir. Taşların misali kemikler, toprağın misali ise etlerdir.

Melekler âleminin bir küçük misali de insanın ruh dünyasında kaynaşan hissiyattır.

Ruhlar âlemi insanın ruhuyla temsil edilirken, bu varlık âleminin “şehadet ve gayb” (görünen ve görünmeyen âlemler) olarak iki kısma ayrılmasının da bir küçük misali insanın “bedeni ve ruhudur.”

Arş, bütün âlemlerin bir idare merkezi olduğu gibi “Kalb de bir arştır.”, o da beden âleminin emir ve komuta merkezidir.

Daha böyle yüzlerce yönden insanla kâinat arasında ilgi vardır; ağaçla meyve arasındaki ilgi gibi.

“Her insan bu hakikati taşıyor mu?” sorusuna gelince; insanla kâinat arasındaki bu ilgi sadece belli insanlar için değil bütün bir insan nevi için geçerlidir.

Dünyaya gelen her çocuk bu özellikleri taşıyarak doğar. Bu harika yaratılışının gereğini yerine getirip getirmeme konusunda ise insanlar arasında Üstad'ın ifadesiyle “arştan ferşe, seradan süreyyaya, zerreden şemse” kadar farklılık vardır. Bu ayrı bir konudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...