Block title
Block content

İnsan, yaratılışından var olan kapasitesiyle Allah'ı bulabilir mi, bu kapasitenin varlığını nasıl anlayabiliriz? Üstadımız bu konuda ne demiş veya sizin görüşünüzü alabilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evet, insan fıtrat ve mahiyet olarak Allah’ı bilmek ve tanımak üzerine tasarlanmıştır. İnsanın mahiyetindeki her bir cihaz ve duygu, Allah’ı tanımak ve bilmek yolunda önemli bir pencere ve keskin bir kapıdır. İnsanın bu pencere ve kapıları, Onu tanımak ve bilmek yolunda sarf etmesi gerekiyor; yoksa sarf etme iradesini göstermez ise o pencere ve kapılar kapalı kalır ve bir işe yaramaz.

Diğer bir husus, insan mahiyeti mizaç ve fıtrat olarak belki Allah’ı tanımak ve bilmek üzere tasarlanmış olabilir; lakin Allah bu fıtrat ve mahiyeti de bir rehbere ve bir yol göstericiye muhtaç kılmıştır. Yani insan kendi başına Allah’ı tam anlamı ile bilip bulamaz, bunun için dinlere ve peygamberlere muhtaçtır. Şayet insan aklı ve sair cihazları ile Allah’ı ve neyin hak neyin batıl olduğunu bulabilse idi din ve peygamberlere ihtiyaç kalmazdı, herkes hakkı ve doğruyu kendisi bulabilirdi. Halbuki durum böyle değildir, insanlığın aklını simgeleyen felsefeye bakıldığında, insanlığın hakkı ve doğruyu, bütünüyle ve ihata ile göremediğini anlarız.

Özet olarak insan, fıtratındaki Allah’ı tanımak ve bilmek üzere tasarlanmış olan duygu ve cihazlarını, vahyin terbiyesi ile birleştirip iradesini bu yönde kullanır ise, o zaman hakkı ile Allah’ı bilebilir ve bulabilir. Bu sıralamadan birisi eksik olursa, bu bilme ve bulma ameliyesi gerçekleşmez ve neticesiz kalır. Aklı vahye tercih edenlerin hali buna güzel bir numunedir.

Farabi, İbn-i Sina gibi dahi filozoflar vahye tam teslim olmayıp soyut akılları ile hareket ettikleri için, bir çok noktada hakkı bulamamışlar; hatta İmam Gazali'ye göre üç noktada şirke ve küfre düşmüşler. Dahi filozoflar böyle olursa, avam insanlar ne yapmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 8.096
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...