Block title
Block content

"İnsana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip, o dairede de ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu..." Buradaki “daireler” neler olabilir? Nimetlerin çokluğu mu nazara veriliyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... İşte bu niam-ı İlâhiyeyi tâdât ettikten sonra, insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip, o dairede de ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu, şu وَاٰتيٰكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا fezleke ile gösterir..."(1)

Yirmi Beşinci Söz'de ayetlerin mucizevi halleri ve insana verdiği dersler geniş işlenmiştir. İbrahim Sûresi, 32-34. ayetlerinde;

“O Allah ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten de bir su indirdi ki, onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O, sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz.”

nimetlerin insana hatırlatılması ve bunların neticesinde şükür vazifesinin güzelce yerine getirilmesi meselesi işlenmiştir. İşte burada nimetler şöyle sıralanmıştır:

Gökler ve yer, gökten indirilen yağmur, rızıklar ve meyveler, denizde gezebilen gemiler, nehirler ve her türlü sular, Ay ve Güneş, gece ve gündüz, aklımıza gelebilen, gelemeyen ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar her türlü ihtiyaçları bize verdi.

Ayrıca insanlık olarak bize verilen nimetleri de aşağıdaki gibi genel hatları ile dairelere bölmek mümkündür.

Birincisi, varlık nimet dairesi. Ki bütün nimetler bu nimet dairesi temeline yerleşir.

İkincisi, hayat nimet dairesi.

Üçüncüsü, ruh nimet dairesi.

Dördüncüsü, insaniyet nimet dairesi.

Beşincisi, iman nimet dairesi.

Altıncısı, marifet nimet dairesi.

Yedincisi, muhabbetullah nimet dairesi.

Sekizincisi, müşehadetullah nimet dairesi.

Bütün bu nimet dairelerinin içi sayısız nimetler ile donatılmıştır ve daire çoğaldıkça nimetlerin sayısı ve oranı da o nispette büyümektedir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, İkinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...