İnsanda bulunan akıl, ruh, kalp, hayal, sır gibi hissiyatların, ne gibi ubudiyetleri bulunabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ubudiyeti, burada insan, aza ve cihazlarının, Allah’ın emri ve rızası dairesinde kullanılması anlamında kullanılmıştır. İnsana verilmiş olan herbir his ve duygu, Allah’ın her bir ismini anlamak ve tanımak için verilmiştir.

Mesela; göz bir penceredir, ruh görme alemindeki isim ve sıfatların tecellilerini ve manalarını bu pencere ile seyreder. Kulak bir penceredir; sesler aleminde tecelli eden isimleri bu pencere ile seyreder. Akıl bir penceredir; makulat ve manalar alemindeki isim ve sıfatlarının yazılarını bu pencere sayesinde okuyabilir. Ruhun kendisi büyük bir penceredir, bütün ulvi alemlerin özü ve manası ile irtibatlıdır ve hakeza.

İşte herbir his ve latifenin ubudiyet manası bu şekildedir. İnsan bu pencereler ile mevcudat alemlerini seyredip, Allah’ın orada tecelli eden isim ve sıfatlarını tanıyıp muhabbet ediyor ise; işte his ve latifelerin ubudiyeti bu şekli ile vuku bulmuş oluyor.

Her bir hissin manası ve vazifesi ayrı olmasından, ubudiyetleri de buna göre ayrı olmuş oluyor. Gözün ubudiyeti görme alemindeki nimetleri avlamak ve bunun ile Allah’ı tanımaktır. Kulak görme aleminde vazife yapmadığı için, göz gibi ubudiyet edemez. Göz de sesler aleminde kulak gibi olamaz ve hakeza.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...