Block title
Block content

İnsanda hissiyat nevinden Allah'a karşı çok şiddetli iştiyak ve arzu duyması şehvet duygusundan mı ileri gelir? Yani iştiyak ve arzu duymak; insandaki his ve duyguların Allah'a karşı teveccühünden mi kaynaklanır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsandaki hissiyatı nebati, hayvani, insani ve imanî olmak üzere dört kategoride değerlendirebiliriz. Zira insandaki bazı hissiyatlar ulvi ve insanî iken, bazıları süfli ve hayvanidir. Bu yüzden insandaki bütün hissiyatları ulvi ve insani olarak değerlendirmek yanlıştır.

İnsanın gelişip büyümesi nebatî bir durum iken, yemek, nikah gibi şeyleri arzulaması hayvanî bir durumdur.

İnsanın üzülmesi, sevinmesi, neşelenmesi insanî bir durum iken, ibadet etmesi, iman etmesi, marifet ve muhabbet ile Allah’a iştiyak duyması imanî ve kalbî (meleki de denebilir) bir durumdur.

Allah’a muhabbet ve aşk; imanî, kalbî ve ruhî bir halettir. Yoksa nefsin şehvet ve istekleri ile aynı değildir. Nefisteki şehvet ve istekleri hayvanî olarak değerlendirmek gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...