İnsandaki günahlara olan meyil ve istekler, Allah'ın hangi ismine bakıyor? Her şey esmanın hakikati ise insanın bütün fiileri -iyi olsun kötü olsun- Allah'ın esmasının (hakikatinin) tecellileri olmuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİ VECİH: Cenâb-ı Hak, insana giydirdiği vücut libasını san'atına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış; o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmâsının cilvesini gösterir. Şâfî ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor, ve hâkezâ..."(1)

Üstad Hazretlerinin yukarda vermiş olduğu ölçü ışığında meseleye bakıldığı zaman, her bir isim kendi mana ve hükmünü insanın mahiyet aynasında görmek ve göstermek ister. Nasıl Rezzak ismi açlığı, Şafi ismi hastalığı iktiza edip istiyor ise Gaffar, Tevvab, Settar, Afüv gibi isimler de mana ve hükmünü göstermek için günah ve kusurları işlemeyi fıtrat olarak iktiza edip istiyor. Şayet insan melekler gibi masum olup günaha kabiliyetli olmasa idi bu gibi isimlere ayna ve ilancı olamayacaktı.

Özet olarak, insandaki günah işleme kabiliyeti Gaffar, Tevvab, Settar, Afüv gibi isimlerin tecellisidir, diyebiliriz.

(1) bk. Lem'alar, İkinci Lem'a, İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...