"İnsandaki nihayetsiz zaiflik ve âcizliği, bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekâlifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp,.." Zaifliğin ve acizliğin bazı şeylerle ihsas ettirilmesini biraz daha açmanız mümkün mü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan sonsuz aciz ve sonsuz fakirdir; gözüne de muhtaçtır güneşe de. Bunların her ikisini de yapmaktan acizdir. Bu iki örneği bütün bedenimize ve topyekun kâinata yaydığımızda, insanın sonsuz aciz ve fakir olduğunun sonsuz delilleriyle karşılaşırız. Ancak, gençlik dönemini yaşayan, yahut dünyevî problemlerle fazla sarsılmayan insanlar, bu gerçeği çoğu zaman unuturlar.

Hastalanma, yakınlarını kaybetme, bazı işlerin üstesinden gelememe gibi çeşitli vesilelerle insan, zaaf ve aczini iyice anlar. İnsan, “hayat yükü ve yaşamak tekâlifi” ağırlaştığında, dünyanın sıkıntılarından bir an önce kurtulup başka bir âleme göçme iştiyakı duymaya başlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...