"İnsandaki nihayetsiz zaiflik ve âcizliği, bazı şeylerle ihsas ettirip, hayat yükü ve yaşamak tekâlifi ne kadar ağır olduğunu anlattırıp,.." Zaifliğin ve âcizliğin bazı şeylerle ihsas ettirilmesini biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan sonsuz âciz ve sonsuz fakirdir; gözüne de muhtaçtır güneşe de. Bunların her ikisini de yapmaktan âcizdir. Bu iki misâli bütün bedenimize ve topyekûn kâinata yaydığımızda, insanın nihayetsiz âciz ve fakir olduğunun sonsuz delilleriyle karşılaşırız. Ancak, gençlik dönemini yaşayan yahut dünyevî problemlerle fazla sarsılmayan insanlar, bu hakikati çoğu zaman unuturlar.

Hastalanma, yakınlarını kaybetme, bazı işlerin üstesinden gelememe gibi çeşitli vesilelerle insan, zaaf ve aczini iyice anlar. İnsan, “hayat yükü ve yaşamak tekâlifi” ağırlaştığında, dünyanın sıkıntılarından bir an önce kurtulup başka bir âleme göçme iştiyakı duymaya başlar...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...