İNSANÎ ARŞ

Bütün kanunlar emir âlemindendirler ve âlem-i emir denilince, öncelikle Arş hatıra gelir.

Bediüzzaman’ın “Kalb de bir arştır” ifadesinde işaret edildiği gibi, arş madde aleminin ötesinde bir alemdir ve bedenin manevî kalbden idare edilmesi gibi bütün alemlerin idaresi de o manevî makama bağlıdır. İnsanî arş ifadesi, insanlığın en ileri terakki noktası mânâsını ifade eden bir teşbihtir.

“Bismillahirrahmanirrahîm” yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arş’a bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur.” (Lem’alar)

Bu yükselişin sırası ise, Rahîm ismine mahzar olan insandan başlar, Rahmân isminin tecelli ettiği yer yüzünden geçer ve kalbin Rabbine vasıl olmasıyla en ileri derecesine ulaşır. Yani ruhun bu yükselişi, “Nefsini bilen Rabbini bilir” gerçeğinden başlar ve insanî arş ile ifade edilen çok yüce makamlara kadar çıkar.
Yükleniyor...