İNSANÎ ARŞ

“İnsanlık arşı, insanlığın en ileri dereceleri.”

Bismillahirrahmanirrahîm yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi arşa bağlar. İnsanî arşa çıkmağa bir yol olur.” Sözler

Üstad Bediüzzaman Hazretleri Besmelenin Sırlarını açıklarken, çok önemli bir inceliğe dikkat çekiyor. O da besmelede yer alan, Allah, Rahmân ve Rahîm isimlerinin hem mânaları, hem de diziliş sıralarıyla ortaya koydukları derin sır.

Allah ismi, bütün İlâhî isimleri ve sıfatları içine almaktadır. Rahmân, “bütün canlılara merhamet eden, rızklarını veren ve her türlü ihtiyaçlarını gören,” mânasına gelir. Rahîm ise, “Allah’ın, müminleri lütfuyla cennete, kâfirleri adliyle cehenneme koymasını” ifade eder.

“Yukarıdan nüzul ile” ifadesini, insana göre yukarı olan “sema tabakaları ve topyekun varlık âlemi” şeklinde anlamamız gerekir. Yani, Allah, “arşı ve kürsisiyle, cennet ve cehennemiyle” bütün âlemleri yaratmış, tanzim etmiştir.

Allah ismi, bizi bütün âlemlerdeki isim ve sıfat tecellilerinde gezdirirken, Rahmân ismi nazarımızı yeryüzüne indirir ve bize ondaki bütün canlıların rahmetle beslendiklerini hatırlatır.

Rahîm ismi ise, yer yüzündeki canlılar içerisinde cennet yahut cehenneme aday olan insan türüne dikkatimizi çeker.

İşte, ‘nüzul’ kelimesi bize bu mânaları ders verir.

İnsan tefekkür ederken önce kendi nefsinden başlayacak ve Rahîm isminin kendi varlığındaki rahmet cilvelerine nazar edecektir. İnsan mahiyeti o şekilde takdir edilmiştir ki, ondaki istidat ve kabiliyetler ebedî bir âlemi meyve vermektedir. Cennet ve cehennemin çekirdeği insanın bu mükemmel mahiyetidir.

Kendini böylece değerlendiren insan, daha sonra çevresini kuşatan hayvanlar ve bitkiler âlemindeki İlâhî rahmet ve inayetlere nazar eder.

Yer küresindeki bu fikrî seyahatini bitirmiş olarak semalara geçer; tâ levh-i mahfuza, arşa kadar bütün varlık âlemindeki İlâhî terbiyeleri, icraatları düşünür.

Böylece insanlık mahiyetini yerinde kullanmakla insanî arşa çıkmış, yani insanlığın en ileri derecelerine yükselmiş olur.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...