İnsani Berzahlar (münevver akıllar, selim ve nuranî kalbler) için neden ayrıca bir bab açmış Üstad Hazretleri? Diğer bablarda bu zatlardan bahis var zaten. Hikmeti ne olabilir acaba, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismânî ve maddî cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-i gayb ve âlem-i berzahta dahi mütalâa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde ve küçüklüğüyle beraber, mânen kâinat kadar inbisat edebilen müstakim ve münevver akılların, selim ve nuranî kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki, onlar, âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle temasları ve muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden, kendi akıl ve kalbine dedi ki:.."(1)

Burada "insani berzahlar", kalp ve gönül gözü açık olup ahireti ve gaybi alemleri müşahede eden alimler ve evliyalardır. Evet onların kalp ve gönül gözü açık olduğu için maddi alemle gaybi alemler arasında köprü vazifesi görüyorlar. Kalp gözü açık bir veli kabir ve berzah alemlerini görüyor ve oralardan, göremeyenlere haberler veriyor.

Mesela, Abdulkadir Geylani (ra)’in mübarek kalbi maddi alemle manevi alemler arasında bir berzah bir köprüdür. İnsanlar bu köprü vesilesi ile gaybi alemleri seyredebiliyorlar. Bazen bir gayri müslime iki kolunu açarak cennet ve cehennemi alenen gösterebiliyor.

Böyle harika bir şeye mazhar olamayan sair insanlar ise, o mübarek köprülerin ittifak ve aynı noktaya parmak basmasından istifade edip imanını kuvvetlendiriyor. Evet yüz yirmi dört milyon evliyanın "gördüm" dediği alem-i kabir ve ahireti inkar etmek akıl karı olmasa gerek.

Üstad Hazretlerinin mübarek kalbi gaybi alemleri seyahat etti, sonra ilmi ve fikri bir şekilde Risale-i Nurlar teşekkül etti. Milyonlarca insan bu ilmi ve fikri berzah ile imanını kurtardı ve kurtarıyor.

İşte her bir alim ve evliya alem-i gayb olan ahiret ile alem-i şehadet olan dünya arasında bir köprü bir berzahtır. Biz bu köprüler vesilesi ile gaybi alemlere açılabiliriz.

Bu hususta en azim ve azametli köprü Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir ki, bütün insanlığı hakka ve hakikate götürebilecek bir büyüklükte ve azamettedir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua (Ayetü'l-Kübra).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...