Block title
Block content

İnsanı o yüce gayeye ve vazifelere çalıştırmak için yapılan teşvikler ve tehditlerle ilgili bir iki örnek alabilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân-ı Kerîm'de îman eden ve salih amel işleyenler için cennetler hazırlandığını müjde veren âyetlerle insanlar  ebedî bir saâdete teşvik edildikleri gibi, küfür ve isyan ehlinin cehennem azabına uğrayacaklarını haber veren âyetlerle de tehdit edilmişlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm'de cennet ve cehennem hakkında pek çok âyet-i kerîme vardır. Keza, birçok âyet-i kerîmede de küfür ve isyan ehlinin bu dünyada maruz kaldıkları kahır sillelerine yer verilmiştir;  Hz. Nuh (as)’un kavminin tufanla sulara gark olması, Lut kavminin birbirini takip eden birkaç tür azapla helak olması, Karun’un hazineleriyle birlikte yere gömülmesi, Firavun’un askerleriyle birlikte denizde boğulması gibi...

Cennet ve cehennem hakkındaki âyetlerden örnek olarak birer âyet  kaydedelim:

“İman edip salih amel işleyenler var ya, onları altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların (amel edenlerin) mükâfatı ne güzeldir!”(Ankebût, 29/58)

“Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Nisa, 4/56)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...