İnsanın "Çok hârika bir mu’cize-i kudret-i Samedâniye" olmasını açar mısınız?

Soru Detayı

İnsanın harika bir mu'cize-i kudret-i samedaniye olmasını izah eder misiniz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın "Mucize-i Kudret-i Samedaniye" olması, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Allah'ın eserlerini ve sanatlarını gösteren en büyük ve en kusursuz ayna olmasıdır.

Yani insan yaratılış bakımından ve üzerinde sergilediği sanatlar açısından Allah’ın yarattığı her şeyden daha üstün daha harika daha parlak oluyor. "Allah’ı bize eserleri ile tarif et." denilse bize "İnsanı oku." denilir.

Samed; Allah’ın bir ismi olup, mana olarak "her şeyin kendisine muhtaç olduğu halde, kendisi hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah" demektir.

Hiçbir şeye muhtaç olmamak manasında, kusursuzluk ve mutlak kemal manası vardır. Yani hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan; ancak mükemmel ve kusursuz bir Zat olabilir.

Elbette bu ismin tecelli edeceği ve kendisini göstereceği aynanın mahiyeti de bundan nasibini alacaktır. Yani Samed isminin aynası; ancak kusursuz ve mükemmel bir Zat'a münasip bir vaziyette olabilir. Bu sebepledir ki kainatta ve insanda sanat ve ayinedarlık noktasında, zerre kadar bir kusur ve noksanlık yoktur. Zira kusursuz bir Zat'ın aynası ve sanatı da ona göre kusursuz düşer.

İnsan mahiyetinin, Allah'ın bütün isim ve sıfatlarına kusursuz ve geniş bir şekilde ayine olması da yani mahiyetinde her bir isim ve sıfatın manasını tam göstermesi ile de Samadiyetin tecellisini gösterir.

İnsan şu kainatın küçük bir modeli ve numunesi hükmünde yaratılmıştır. Kainatta ne varsa insanda da o var, ama kainat büyük ve umumi bir ayna, insan ise küçük ve hususi bir ayna olarak yaratılmıştır. Kainat Allah'ın isimlerine dev bir aynadır, insan ise o dev aynanın küçültülmüş, ama tüm hususiyetlerini ihtiva eden küçük bir aynası oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...