Block title
Block content

İnsanın; ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip, zabitlik ve müşahitlik derecesine çıkmasını nasıl anlamalıyız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl bir taburda bütün eratın sorumluluğu ve emir komuta zinciri bir subaya dayanır ve ona bakar; aynı şekilde kainat kışlasında erat konumunda olan bütün mahlukatın hal dili ile yapmış olduğu ibadet ve tesbihler de kainatın halifesi olan insan tarafından temsil ve tevkil edilir.

Mevcudat aynasında tecelli eden isim ve sıfatların manasını, en kapsamlı ve külli olarak mevcudat içinde ancak  insan tefekkür ve müşahede eder. Zira Allah insanı diğer mevcudattan farklı olarak sayısız cihaz ve duygular ile donatmıştır. İnsan sahip olmuş olduğu bu cihaz ve duygular sayesinde, bütün mevcudatı ve kainatı bir karpuz gibi eline alıp inceleyebilir.

Mesela, göz sayesinde bütün mubsırat alemini bütün renk tonları ile inceler; kulak ile en ince sesleri işitir; yüz gramlık et parçası olan dili ile bütün yiyecek ve içecekleri tadabilir; burun ile bütün kokuları duyar; hayal duygusu ile misal alemine açılır; ruhu ile alem-i ervah ile irtibat kurabilir vs. Yani insan bütün mevcudatın bir nevi haritası ve özeti gibidir.

İşte insan bu külli duygu ve donanım sayesinde bütün mevcudatı hem seyr ve tefekkür eder, yani müşahitlik eder;  hem de bütün mevcudatın fıtri ve hali ibadet ve ezkarlarını Allah’a takdim ve temsil eder. Yani bu yönü ile de zabitlik yapar.

Tıpkı imamın, cemaatin önünde durup cemaat namına Allah’a arzı ubudiyet etmesi gibi, insan da mevcudatın önünde durup, mevcudat namına Allah’a arz-ı ubudiyet ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

hivama
Yani insan Zakir'lerin en yücesidir.Yaradılmış diğer kainat cism ve mahlukatların tercümanıdır.Bu hem büyük bir şerefe hem de büyük bir sorumluluğa işarettir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...