"İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, lâşe eti necaset için haram olmuşlardır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Menfaat için kullanılan لَكُمْ ’deki ل eşyanın hilkaten mübah, helâl, menfaatli olarak yaratılıp, bazı ârızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Meselâ ağyârın malı, ismet-i şeriye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, lâşe eti necaset için haram olmuşlardır."(1)

İnsana diğer insanların malı, şeriatın ismet ve izzetinden dolayı haram kılınmıştır. Şayet İslam şeriatı insana diğer insanların malını haksız yere almasına müsaade etmiş ya da emretmiş olsa idi, bu şeriatın masumiyeti ve şerefi kalmazdı ki, bu Allah’ın şeriatına asla yakışmaz.

İnsanın etini yemek İslam şeriatında haramdır. Bu haramın en büyük hikmeti ise, insanın kainata halife olması ve Allah’ın katında saygın ve hürmete şayan bir mevkide olmasından dolayıdır. Hürmet ve keramet kelimeleri, hem insanın yaratılış bakımından kainata halife olmasını hem de Allah katında yüce ve yüksek bir makama sahip olmasını ifade ediyor. Bu yüzden insanın kanı da canı da eti de diğer insanlara haram kılınmıştır.

İnsana leşlerin haram kılınmasındaki hikmet ise, leşlerin pis ve necis olmasından dolayıdır. Yani insanın bünyesi leş yemeye uygun yaratılmamıştır. Ama bir akbabanın bünyesi leş yemeye uygun yaratılmıştır, bu yüzden o yediği halde ona bir şey olmuyor.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 29. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Zehir zarar için, lase eti necaset için haram olmuşlardır. Diyor ama birşeyin yasak kılınmasınin sebebi emr-i Ilahi olması değil midir? Hikmetten dolayı Allahın birşeyi yasak etmesi ne kadar mantıklı?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir hükmün illetinin emr-i İlahi olması o hükmün hikmetten hali olmasını gerektirmiyor. Yani Allah hikmeti takip etmiyor hikmet emr-i İlahi takip ediyor. Böyle olunca her bir İlahi hükümde sayısız hikmet ve güzellikler bulunuyor ve burada bu hikmetler nazara veriliyor. Yoksa Mutezile de olduğu gibi hikmet hükme illet olarak gösterilmiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...