"İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenâtını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mü'mine adâvet ederler..." açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ NOKTA: İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir mü'minin bir tek seyyiesiyle bütün hasenâtını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, o mü'mine adâvet ederler. Halbuki, Cenâb-ı Hak, haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a’mâl-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenâtı seyyiâta galibiyeti-mağlûbiyeti noktasında hükmeyler..."(1)

Buradaki "insafsızlar", bir insanın iyi ve güzel yönlerini, onun bir tek kötülüğünden dolayı göremeyen insanlardır. Yani bir adamın dokuz sıfatı güzel, biri sıfatı kötü ise, insafsız insan dokuz iyi vasfı değil, o bir kötü vasıf görür ve o adama düşmanlık eder ki, bu da tam bir insafsızlıktır. Bir kötülük dokuz iyiliğin üstünü örtmez ve örtmemelidir.

"Bir gemide dokuz cani, bir masum bulunsa yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz." (22. Mektup)

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Yani bir adamın on vasfından dokuzu güzel birisi kötü, insafsız insan o dokuz iyi vasfı o bir kötü vasıftan dolayı görmüyor ve o adama düşmanlık besliyor ki bu tam bir insafsızlıktır. Bir kötülük dokuz iyiliğin üstünü örtmez ve örtmemelidir....Buradan aşağı pasajın irtibatı nedir,anlayamadım?? Olmayan bir şeyin ispatı dünyada en zor iştir. Kafirlerin mesleği, olmayan bir şeyi ispat üstünde gittiği için en zor iş bunların işidir. Allah’ın varlığına ve birliğine dair milyonlarca kuvvetli delil karşısında durup bunları tek tek çürütmek ve onların aksini ispat etmek muhal ve imkansız bir gayret ve çabadır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir iki evham bir iki şüpheli düşünce milyonlarca tevhidi delilin üstünü örtmemelidir. Şayet örtüyor ise o zaman bu da düşünce yönünden bir zulümdür. Risale-i Nurda ki B,bahsin devamını okursanız iki pasaj arasında ki bağı daha iyi anlarsınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...