Block title
Block content

İnsanın "infial, kabûl, duâ ve suâl" ciheti ile nasıl aziz olduğunu misâllerle anlatabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnfial; fiili kabûl etme, kendisinde bir fiilin icra edilmesi demektir. Bu konu,  Birinci Nükte’yle ilgili sorular cevaplandırılırken ele alınmıştı. Burada kısaca şunu söyleyebiliriz. Yazmak fiil, yazılmak infialdir. Yapmak fiil yapılmak infialdır. Şekil vermek fiil şekillenmek infialdir.

İnsanın infial ciheti kendisinde icra edilen İlâhî fiillerdir. İnsanın büyüklüğü,  bu fiillerin, diğer varlıklara nisbetle  insanda çok daha fazla icra edilmesinde ve bunun sonucu olarak da, insanda, İlâhî isimlerin daha fazla tecelli etmesinde yatmaktadır. İnsan rızıklandığı için onda Rezzak ismi tecelli eder, kendisine bir suret verildiği için Musavvir ismine, hayata kavuştuğu için Muhyi ismine mazhar olur. Örnekler artırılabilir.

Kabûl ciheti bir yönüyle infial cihetidir. İnsan, kendisine tebliğ edilen İlâhî emirleri aklıyla kavramış, kalbiyle kabûl etmiştir. İman etmesi insanın kabûl cihetidir. İlâhî emirlere uyması da yine onun kabûl cihetini ifade eder.

Duâ; yalvarma, çağırma demektir. Suâl ise sorma ve dilenme mânalarına gelir. Nitekim soru soran kişiye sâil denildiği gibi, dilenciye de sâil denilir. İnsan, güç yetiremediği ve elinin yetişmediği arzularını ve ihtiyaçlarını Rabbinden  duâ ve suâl  ile ister. Bu ise,

“Halıkla abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır.”(1)

Nitekim Cenâb-ı Hak da, Furkan sûresinde (77. âyet) duâ etmeyen insana bir değer vermeyeceğini açıkça beyan etmekte,  Mü’min Sûresinde de (60. âyet)  “Bana duâ edin, size cevap vereyim.” buyurmaktadır.

(1) bk. İşârâtü’l-İ’caz, Bakara Sûresi, 21 ve 22. Âyetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...