İnsanın ipi boğazına sarılıp başıboş bırakılmadığı Altıncı Hakikatin Altıncı Esasında zikrediliyor. Ancak dünyadaki hadisata baktığımızda, sanki herkesin serbest ve müstakil hareket ettikleri görünüyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Milyonları aşkın canlı türü içerisinde, sadece insanlarda birbirinden çok farklı, hatta birbirine zıt fiillerin işlendiğini görüyoruz. Bütün canlılar, niçin yaratılmışlarsa ve kendilerine bu âlemdeki hârika nizam içerisinde nasıl bir vazife terettüp ediyorsa, bir ömür boyu o işle meşgul olurlar. Arı daima bal verir, ipek böceği ipeğini, örümcek ağını örer. Koyunlar sütlerini, tavuklar yumurtalarını insanlara ikram ederler.

Bu muhteşem ve ince nizam gösteriyor ki, insan gibi en üstün yaratılışa sahip bir canlı da başıboş olamaz. İpi boğazına sarılıp istediği yerde otlamaya terk edilmiş bir hayvan gibi değildir.

İnsan bu hakikati düşünmeli ve hayatını İlâhî rızaya göre tanzim etmeli, yaratılış gayesine muvafık hareket etmeli ve istikamet üzere yürümelidir.

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” (Zariyat, 51/56) âyetine kulak vermeli, Rabbine iman edip onun marifetinde yol almaya çalışmalı ve emirlerine hassasiyetle uyup yasaklarından bütün gücüyle sakınmalıdır. Hakikat budur. Bunun aksine hareket “insanca” değildir ve cezasız kalmayacaktır.

Ne var ki, bu zâhir ve bâhir hakikate rağmen çoğu insanın nefis ve şeytan eksenli işler gördüğü de bir vakıadır. İnsana cüz’î irade verildiği ve bu iradeyi istediği gibi kullanmakta serbest bırakıldığı için, bu üstün yaratılışlı insan, büyük bir imtihana tâbi tutulmuştur. İrade hürriyetini yanlış kullanan, kendini başıboş sanarak emir ve yasak dinlemeden nefislerinin dediği gibi yaşayanlar için ebedî bir cehennem hazırlandığı gibi, iradesini Rabbinin rızasına göre ayarlayan ve her işinde helal dairesinde kalmaya hassasiyet gösterenler için de ebedî bir cennet hazırlanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

zeynepyavuz

bu kısımda ip neyi ifade ediyor?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Altıncı Esas:Hem anlarsın ki: İnsan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır; belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zabtedilir."

Burada “İpin boğazına sarılması” bir şeyin kendi haline bırakılması, önemsenmemesi, kayıtsız bırakılması, yaptıklarının hesaba çekilmemesi gibi anlamlara geliyor. Ki insanın yaptıklarından sorumlu tutulmadan dünyaya atılıp kendi haline bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir.

İnsan her halinden her amelinden sorumludur ve hesap vermeye mahkumdur. İnsanı amellerinden sorumlu olmayan başıboş bir hayvan gibi tasavvur etmek ancak abesçi ve mantıksız filozofların işi olabilir.

İnsan şu kainatın halifesi olmasından dolayı bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe ve muhakeme için zabtedilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...