Block title
Block content

İnsanın, kainatın halifesi ve efendisi olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan üç cihetle kainatın halifesi ve efendisidir.

Birincisi; insan fıtrat ve mahiyet olarak, bütün kainata mukabil gelecek bir genişlik ve keskinlikte yaratılmıştır. Yani insan sahip olmuş olduğu maddi ve manevi his ve cihazlar sayesinde, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını tartıp ölçebilir bir genişliktedir. Kainatın umumunda azametli bir şekilde yazılı olan İlahi hakikatler, aynı şekilde insanın mahiyet ve fıtratında da -mütevazi ve okunaklı bir şekilde- yazılmıştır. Yani insan kabiliyet ve cihazca, bir nevi kainat gibidir.

İkincisi; bütün kainatın direkt veya dolaylı olarak insana hizmet ettirilmesi, insanı kainata efendi ve halife kılıyor. Evet güneş insan için asılmış, yıldızlar insanın nazarına sunulan bir seremoni, yeryüzü insana bir beşik, ay takvimci, bulutlar saki niteliğinde... Bütün bu hizmetler insanın kainatın halifesi olduğuna bir ispat niteliğindedir.

Üçüncüsü; insanın ibadet noktasında bütün mahlukattan daha kapsamlı ve donanımlı yaratılması, insanın İlahi düzende asıl, hedef ve merkez alındığını gösteriyor. Üstad Hazretleri bu inceliğe şöyle işaret ediyor:

"Fakat nev-i beşerin fıtratı ve sırr-ı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Çünkü Fâtır-ı Hakîm, kemâl-i kudret ve hikmetini göstermek için, az bir şeyden çok mahsulât aldırır ve bir sayfada çok kitapları yazdırır ve bir şeyle çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer nev'i ile de binler nev'in vazifelerini gördürür. İşte o sırr-ı azîmdendir ki, Cenâb-ı Hak, insan nev'ini, binler nevileri sümbül verecek ve hayvânâtın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvânat gibi kuvâlarına, lâtifelerine, duygularına had konulmamış; serbest bırakıp hadsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden, bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki, arzın halifesi ve kâinatın neticesi ve zîhayatın sultanı hükmüne geçmiştir."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...