İnsanın Kâinattaki Tasarrufu Ne Şekildedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukat içerisinde, Kâinatta tasarruf yetkisi en fazla olan insandır. Rabbimiz, kâinatı yarattıktan sonra insanın emrine musahhar etmiştir.

İnsan, kainatta tasarruf ve icraatlarıyla iş görmektedir. İbâdet eden bitki ve hayvanların tesbihatına müdâhale edip onları kesip yemesi bir tasaruf olduğu gibi, yaratılan varlıklar ve kanunlardan yola çıkarak farklı şeyler de ortaya çıkarması da bir müdâhale ve tasarruftur. Otomobilden uçağa, televizyondan bilgisayara kadar ortaya çıkan her şey, insanoğlunun kâinatta ki, nesne ve kanunları araştırıp onları kullanmak suretiyle tezâhür etmiştir. Üstad'ın ifâdesiyle;

"İnsan: Kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, vâridat ve sarfiyatına ve zer' ve ekilmesine nezârete memur..."

"Ve yüzer fenler ve binler san'atlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nâzırı,"

"Ve kâinat ülkesinin arz memleketinde, Padişâh-ı Ezel ve Ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi hâlife-i arzıdır."(1)

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...