Block title
Block content

"İnsanın kalbini binlerce âlemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih-i hayatını taallûkatıyla beraber yazan, ancak ve ancak her şeyi yaratan Hâlık olabilir." Neden "her şeyi yaratan" olabilir; yaratmak ile nasıl ilgi kurulmuş?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci cihet ise: O cüz'î meyvenin kalbi, hem hadisçe 'zahr-ı kalb'(Buharî, Nikâh: 14, 25, Fezâilü'l-Kurân: 22; Nesâî, Nikâh 62.) denilen insanın hafızası, ekser envaın bir çeşit muhtasar fihristesi ve bir küçük nümune haritası ve şecere-i kâinatın bir mânevî çekirdeği ve ekser esmâ-i İlâhiyenin incecik bir aynası olduğu, hem o kalbin ve hafızanın emsalleri ve sikkeleri bir tarzda bulunan bütün kalblerin ve hafızaların kâinat yüzünde müstevliyâne intişarları, elbette bütün kâinatı kabza-i tasarrufunda tutan bir Zâta bakar ve 'Yalnız Onun eseriyim ve Onun san'atıyım.' derler."(1)

Kainat bir ağaç, insan ise bu ağacın bir meyvesi gibidir. Nasıl ağacın kökten dal budağına kadar bütün azalarının program ve planı, ince ve latif bir şekilde meyvesinde ve onun kalbi hükmünde olan çekirdeğinde yazılmıştır. Aynı şekilde kainatta azametli olarak tecelli eden bütün isim ve sıfatlar, kainatın meyvesi olan insanda ve insanın merkezi olan kalbinde ince ve latif olarak tecelli ve tecemmu eder. Çekirdek nasıl gelişip büyüdüğü zaman ağaç olur, aynı şekilde insanın kalbi de iman ve ibadet saikası ile mazhar-ı İlahi ve ayine-i Samedani hükmünü alıyor.

Bu durumda Allah kainatı insanda, insanı kalpte, kalbi de hafızada özetlemiştir. Dolayısı ile sanat ve yaratma açısından kainat ile hafıza aynı sikkeyi, aynı mührü üzerinde taşıyorlar demektir.

Bütün insanlık bir araya gelseler, tırnak kadar bir etin içine, yani insan belleğine seksen senelik ses, görüntü, bilgi vesaireyi arşivleyebilir mi?.. Küçücük bir sineğin kanadını yaratmaktan aciz olan insanlar ve onların sahte ilahları, elbette insan hafızasını yaratması mümkün değildir.

Aslında sadece insan hafızasında değil, Allah’ın bütün sanatları üstünde aynı tevhit mührü bulunuyor ve taklidi kabil değildir.

Bu husus ayette şu şekilde vurgulanıyor:

"Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor, ona iyi kulak verin: Sizin Allah’tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de kendinden istenilen de kaçan da kovalayan da ne kadar güçsüz!.."(Hac, 22/73)

Ebnâ, oğullar, çocuklar, veledler anlamına geliyor. Ebnâ-i âdem de âdemoğulları ve insanlar demektir. "Ebna-i cins" ise, aynı soydan aynı cins ve türden olanlar anlamına geliyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, İkinci Makam. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

karolin
Aslında hafıza da ;bilgiyle, kainatın işleyişini ,muazzamlığını içine alıyor.Hafıza kainatta neler oluyor,biliyor.Dolayısıyla birini yaratan diğeriyle aynı Zattır.manasında anladım.Doğru muyum?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Güzel bir bakış açısı. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...