Block title
Block content

"İnsanın kemal-i hilkatinden huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı insanı, bir velvele-i istiğrabla nazarı ibret teşhir eder..." Burayı açar mısınız, ayrıca üç ayaklı ve iki başlı insan denilerek ne kastedilmek isteniyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Genel hatları ile On Üçüncü Söz; Kur'ân’ın alışıla gelmiş olaylardaki olağanüstü cihetleri nasıl ortaya çıkardığı ve olaylar üstündeki kudret mucizelerini nasıl gösterdiği ve Kur'ân'ın üslûbundan zevk almanın yolları tarif ediliyor.

Felsefe; kainattaki olayları ülfet perdesi ile adileştirirken, yani üstünü kapatırken, Kur’an; bu olayların üstüne yapışmış olan ülfet perdesini yırtıp, altındaki kudretin mucize ve harikalarını açığa çıkarıyor ve insanların nazarını bu yöne davet ediyor.

Felsefe; insanın yaratılışındaki sayısız harikalara ve mucizelere değil, harikalıktan çıkmış absürt ve bozuk şeylere dikkatleri çekiyor. Mesela, normal insanların vücutlarındaki ahenk ve intizama dikkat çekmek yerine, iki başlı, üç ayaklı insanlara dikkat kesiliyor ve onda hayretini söndürüyor.

Üç ayaklı, iki başlı ifadesi, sakat doğan anormal durumdaki yaratılışlara işaret ediyor. Etrafımızda bu tarzda olan örnekler çoktur. Amerikada on beş yaşlarında, iki başlı tek vücutlu tek yumurta ikizini haberler göstermişti. Şaşılacak ve hayret edilecek olan şey; insanın normal bedeni iken -zira harika ve mükemmel bir sanat-ı İlahidir- felsefe böyle intizam ve ahenkten çıkmış şeyleri dikkatlere sunuyor ve insanın normal bedenindeki o ahenk ve intizam mucizelerini gaflet perdesine sarıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...