İnsanın mahiyeti cami olması, ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah'ın isimlerinden biri de El-Câmi'dir. Dilediği tüm manaları, dilediği anda ve dilediği yerde toplayan anlamndadır.

"Kıyamet gününde insanları bir araya getiren. Varlıkları bir araya toplayan. Elementleri maddede, hücreleri bedende, yıldızları semâda, bitkileri ve hayvanları yeryüzünde bir araya getiren, ancak Câmi’ olan Allah’tır..."

Her terkipte, her bedende, her sistemde bu ismin tecellisi mevcuttur.

Allah, cemaat halinde yaşama kabiliyetinde yarattığı insanları tanışmaya, kaynaşmaya, birbirlerini sevmeye ve ortak hareket etmeye teşvik etmektedir. Bunu başaran insanlar, Câmi’ isminin tecellisinden bir nur, bir feyiz alırlar.

Kişinin tek başına kıldığı namaza bir sevap verilirken, cemaatle kılınan namaza yirmi yedi kat sevap verilmesi, mü’minleri cemaat halinde hareket etmeye bir teşviktir.

Nur Külliyatı'nda üç tane elifin (üç tane bir rakamın) ittihat etmedikleri takdirde "üç" kıymetinde oldukları, bir çizgi üzerinde omuz omuza vermekle "yüz on bir" kıymetini aldıkları hatırlatılarak, cemaattaki feyiz ve bereket çok güzel ders verilmiştir.

Câmi’ isminin en muhteşem bir tecellisi mahşer meydanında görülecektir. Bu dünyanın asırlar boyunca verdiği bütün mahsuller, mahşer meydanında ilk ve son olarak bir araya getirilecektir.

“Ey Rabbimiz! Geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde, muhakkak ki insanları toplayacak olan ancak sensin.” (Âl-i İmrâ, 3/9)

Nur Külliyatı'nda, “İnsanın ilâhî isimlere en câmi’ bir ayna olduğu” ders verilir. Cansız bir varlıkta, meselâ, bir taşta sadece Hâlık, Mâlik gibi bir kaç isim tecelli ettiği halde, hayvanda Semi’, Basîr, Rezzak, Muhyî, Mümît gibi nice isimler tecelli ederler. Bu yönüyle hayvan, taşa göre daha câmi’ bir ayna olur. Ve insan, bütün isimlere mazhar olmakla Câmi’ isminden en büyük tecelli payına sahip mahluk olma şerefine erer.

İşte bu câmîiyetin muktezâsı olarak, "Sıtmadan muteellim olduğu gibi, Arz' ın zelzele ve ihtizazâtından ve kâinatın kıyâmet hengmında, zelzele-i kübrâsından muteellim oluyor."

Zirâ, bütün kâinatla alakadardır. Âdeta bütün kâinat kendisinde cem' olmuştur.

Bu isimden kulun alacağı ders, varlık âlemindeki terkipleri, birlik ve beraberlikleri tefekkür etmek, câmi’ mâhiyetini en verimli şekilde kullanmak ve bütün insanların bir araya toplanacağı o dehşetli mahşer meydanına hazırlıklı olmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

hanife

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
İşte bu câmîiyetin muktezâsı olarak, "Sıtmadan muteellim olduğu gibi, Arz' ın zelzele ve ihtizazâtından ve kâinatın kıyâmet hengmında, zelzele-i kübrâsından muteellim oluyor." Zirâ, bütün kâinatla alakadardır. Âdeta bütün kâinat kendisinde cem' olmuştur. Benim sorum şuydu: İnsanın kainatla alakadar olması ,onu neden ufacık bir sıtmadan etkilendiği gibi,kainatın öbür ucundaki bir yıldızdan da etkilendiriyor. Falanca galaksi ,onu neden tesiri altına alıyor? Veya yerde gezen ufacık bir böcek ,onu neden tesiri altına alıyor? İnsanın mahiyetinin camiiyeti burada nası işliyor?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kainat biri biri ile irtibatlı olduğu için uzaktaki bir galaksi yolunu şaşırıp düzeni bozsa domino taşları gibi bütün kainatın düzeni bozulur kainatın düzeni bozulursa insan hayatı da bozulur. Dolayısı ile insan bütün kainat ile alakadardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Sağolun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...