Block title
Block content

"İnsanın sahife-i vechinde, cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalem-i kaderle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır." Bu çizgilere bakarak gelecek hakkında yorum yapmak doğru mu?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ele yüze bakarak gelecekten haber vermek mümkün değildir. El, yüz ve parmaktaki çizgiler kişiye özel bir kimlik bir alamet bir işaretten ibarettir. Bu da Allah’ın sonsuz irade ve ilminin bir mucizesidir. Küçücük parmak ucuna milyarlarca insana özgü kimlik çizgisi çizmek, bir irade bir ilim bir kudret mucizesidir.

Her insanın elbette bir kader yazısı vardır, lakin bu yazıyı okuyabilmek ancak kalp gözü açık veli zatlara mahsus bir özelliktir. İmanı olmayan ya da zayıf olan fal ve hurafelerden medet uman fasıkların, el ve yüze bakarak gelecekten haber vermeleri İslam inancı açısından bir safsatadır. Bu tarz şeylere tevessül etmek haramdır.

“Kâhinler bir şey değildirler...”(1)

Yani geleceği okuduklarını iddia edenlerin sözleri boş, bir değeri ve bir anlamı yoktur.

Falcılar gayb ve gelecek hakkında, insanın karakteri ve beklentileri üzerinde ahkâm kesmeye çalışırlar. Oysa geleceğin sahibi Allah’tır. Geleceği sadece ve sadece Allah bilir.

Kur’an bu konuda der ki:

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.” (En’am, 6/59)

“De ki: Allah’tan başka ne göklerde, ne de yerde hiç kimse gaybı bilemez.” (Neml, 27/65)

“De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır veya ‘Ben gaybı bilirim.’ demiyorum. Ben ancak bana vahyolunana uyarım.” (En’am, 6/50)

Ama falcının dediği bazen çıkıyor.” diyenler de yok değildir. Aynı sözü bir ara bir sahabe de söylemiş, fakat Peygamberimiz ona güzel bir cevap vererek yol göstermiştir.

“Bu söz cinlerindir. Cin bilgiyi kapar da dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar. Bu şekilde ona yüz yalandan daha fazlasını karıştırır.”(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Müslim, Selam 123.

(2) bk. age.

İlave bilgi için tıklayınız: 

Ek bilgi için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...