Block title
Block content

İnsanın “vücûd ciheti ile arıdan, serçeden aşağı, sinekten örümcekten daha zayıf” olması ne demektir? Halbuki, insan ortaya koyduğu medeniyet harikalarıyla diğer canlılardan çok daha ileri noktalara gidebiliyor.

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu asrın teknoloji sahasındaki baş döndürücü gelişmeleri, önceki asırlarla mukayese edilemeyecek kadar ileridir. Ancak, bunların her biri bir İlâhî fabrika olan hayvanlar âlemiyle mukayese edildiğinde çok sönük kalırlar. İnsanlar henüz çiçekten bal  yapan, yahut otlardan süt yapan fabrikalar yapamamışlardır. Her bir meyve ağacı öyle bir  fabrikadır ki, imal ettiği mamullerin her birine fabrikanın tamamının bütün özelliklerini yerleştirmekte ve bu küçücük fabrika planları bir başka yerde ekildiğinde ondan aynı fabrika elde edilmektedir. İnsanlar, yaptıkları bir fabrikanın bütün özelliklerini taşıyan çekirdek fabrikalar yapamamışlardır. Bu hakikatin misâlleri sayılamayacak kadar çoktur.

Nur Küliyatı'ndan Sözler’de şöyle buyrulur:

“Eğer havârik-ı medeniyet, dekâik-ı sanat cihetinde haklarını isterlerse  ve âyetlerden makam talep ederlerse, o vakit birtek sinek onlara, 'Susunuz!' diyecek. 'Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zîrâ sizlerdeki, beşerin cüz-i ihtiyârıyla kesb edilen bütün ince sanatlar ve bütün nâzik cihazlar toplansa, benim küçücük vücûdumdaki ince sanat ve nâzenin cihazlar kadar acîb olamaz. اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقوُا ذُباَباً وَلَوِاجْتَمَعُوا لَهُ  ["Sizin Allah’ı bırakıp da taptıklarınızın hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar." (Hûd, 22/73)] âyeti sizi susturur.' "(1)

Öte yandan bütün hayvanlar âlemi bir araya gelseler, bir çocuk kadar bilgi sahibi olamazlar.  Yine canlı-cansız bütün varlıkların tesbihleri hayalen bir araya getirilse, kâmil bir müminin tesbihine yetişemez. Demek ki, insanın diğer canlılardan üstünlüğü, aklını doğru kullanması ve kalbini îmânla nurlandırması cihetiyledir. O yönüyle hiçbir varlık onunla yarışamaz.

Marifet ve muhabbetten uzak kalan bir ruh, teknik sahada neler ortaya koyarsa koysun, hayvanlar âleminin çok gerilerinde kalır. Elbette ki, hem îmân ve marifette,  hem de ilim ve teknikte ileri olmak en güzelidir.

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...