"İnsanın zihnine bâzen şöyle bir vesvese gelir, der: Sen de âdi ve böcek gibi bir hayvansın. Hayvanlardan fazla ne kıymetin var? Hem de semâvat ve arzı yed-i kudretine alan Hâlık-ı Zülcelâl'e karşı ne meziyetin ve ne gibi bir hizmetin var ki!.." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan nefsi, kendini methetmekten hoşlanır. Küçük bir başarı gösterse onu herkese ilan etmek ister ve herkesten medih ve sena bekler. Aynı nefis, kendisine ibadet teklif edildiğinde tam aksi bir yola girer. “Ben adi, küçük bir varlığım. Yedi kat semâvât ve arzı yaratan ve onlarda tasarruf eden Allah, benim gibi küçük bir varlıkla mı meşgul olacak; bana emirler verecek, beni yasaklardan sakındıracak?” der. Halbuki insan çok iyi bilir ki, onun bütün ihtiyaçlarını âlemlerin Rabbi olan Allah görmekte, bütün âlemleri ona hizmet ettirmektedir. Öte yandan, insan kendi vücûdunda çok az bir tasarruf sahibidir. Üstadımızın ifade ettiği gibi, insanın kendi ihtiyarıyla yaptığı yemek, içmek gibi en cüzi bir işin bile anacak yüzden birisi kendisine verilmiştir. Zâten, onun iradesi dışında icra edilen ve rakamlarla ifade edemeyeceğimiz kadar çok işten insanın haberi bile olmaz. Ne yediği gıdaların kan, et vs. olmasında ona bir iş düşer, ne aldığı nefesin kanını temizlemesinde. Nefis bütün bu işlerin görülmesinde böyle bir soru sormuyor. “Allah benim kanımın temizlenmesiyle mi ilgilenecek?” demiyor. “Yediğim gıda maddelerinden hücre yaratılmasıyla mı ilgilenecek?” demiyor. Ama sıra, ibadete, taate, günahlardan men edilmeye gelince böyle bir vehme, böyle bir vesveseye sarılabiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...