İNSANİYET-İ KÜBRA

Risale-i Nurda bu ifade İslâmiyet için kullanır. Yani, İslâmiyet gerçek insanlığı, kâmil insan modelini çizmektedir. İnsanlık bu ölçüye uymakla yükselecek, kemâle erecektir.

Hz. Peygamberin (asm) ahlakı Hz. Aişe’in ifadesiyle “Kur’an ahlakı” idi. Kur’an’da model olarak gösterilen ve kamil insanda bulunması gereken bütün vasıflar gerçek insan-ı kâmil olan Hz. Peygamberde mevcuttu. Meselâ, Kur’an’da istikamet emredilmiş, en müstakim insan O olmuştur. Kur’an’da cömertlik medhedilmiş, en cömert kişi O olmuştur. Kur’an’da cihad emredilmiş, en mücahid insan O olmuştur. Örnekler çoğaltılabilir.

Yükleniyor...