"İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki; kaygıları kursak, şerefleri mal, kıbleleri kadın olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır." Hadisini Risaleler penceresinden yorumlar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, kaygıları kursakları, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır. Bunlar halkın şerlileridir ve Allah yanında onların nasibi yoktur."(1)

"Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli."

اِذاَ تَاَنَّثَ الرِّجَالُ السُّفَهَاۤءُ بِالْهَوَسَاتِ اِذاً تَرَجَّلَ النِّسَاۤءُ النَّاشِزاَتُ بِالْوَقَاحَاتِ Sefih erkekler hevesâtına uyarak kadınlaştığında; nâşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir."

"Mimsiz medeniyet, taife-i nisâyı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metâı yapmış. Şer’-i İslâm onları Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı âilede. Temizlik ziynetleri."

"Haşmetleri hüsn-ü hulk, lütf-u cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâdı. Bunca esbab-ı ifsat, demir sebat kararı Lâzımdır, tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riyâ ile rekabet, haset ile hodgâmlık depretir damarları."

"Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisâda serbestî inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlâk-ı seyyienin birden bire inkişafı."

"Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azîmdir. Hem müthiştir tesiri.(HAŞİYE 2)"

"Memnu heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riyâ, ya müncemid hevestir. Ya tılsımdır; celb eder o habis ervahları."

(HAŞİYE 2): "Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete muhtaç bir biçare meyyitenin güzel tasvirine müştehiyâne bir nazarla bakmak, ruhun hissiyât-ı ulviyesini söndürür." (2)

Üstad Hazretlerinin Lemeat adlı eserinde yapmış olduğu bu tahlil, hâdisin mânâ ve esasına işaret ediyor. Ahir zaman olan bu dehşetli asırda, ahlakların bozulmasında kadınların rolü çok büyüktür. Günümüzde kadın suretinin pazarlanmadığı bir saha kalmamıştır.

Dinlerinin altın ve gümüş olması ise, bu zamanda materyalist felsefenin hüküm sürmesine işaret ediyor. Yani insanlar için din ve ahiret hayatı değil, dünya hayatı ve onun zevkleri daha ön planda olacak demektir. Günümüz insanlarının halleri zaten bu hadisi gayet güzel bir şekilde tefsir ediyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Toplumun şekillenmesinde kadının rolü (Video)

Dipnotlar:

(1) Ravi: Hz. Ali (r.a.) Ramuz El-Ehadis, Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî.

(2) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...