"İnsanları ibadet teçhizatıyla mücehhez olduklarını gördüğünüzden onlardan takvayı reca ve intizar edebilirsiniz." cümlesini örnekle izah eder misiniz?

Soru Detayı

Ey müşahitler! Arslanın pençesini gören adam, o pençenin iktizası olan parçalamayı arslandan ümit ve reca ettiği gibi; siz de insanları ibadet teçhizatıyla mücehhez olduklarını gördüğünüzden onlardan takvayı reca ve intizar edebilirsiniz. İnsanın ibadet teçhizatlarına birkaç örnek verir misiniz. Risale-i Nur - İşârât-ül İ'caz

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetin özü, insanın acizliğini anlayıp aciz olmayan Allah’a iltica etmesi fakirliğini hissedip fakirlikten münezzeh olan Allah’a sığınması ve bütün ihtiyaçlarını Ondan istemesidir.

İnsan bu açıdan kainatta en aciz en fakir en muhtaç en zayıf en belaya maruz bir varlıktır. Hatta öyle ki insanın fıtratına Allah’ın her bir ismine ihtiyaç duyacak bir nokta bir ihtiyaç bir zafiyet takılmıştır. İnsan bu nokta bu ihtiyaç bu zafiyet ile Allah’ı tanır ve Ona müptela olur.

Mesela, midenin açlık duygusu Allah’ın Rezzak ismine açılan bir pencere gibidir, insan bu açlık duygusu ile Rezzak ismini ve rızkın değerini anlar. İnsanın yiyecek ve içeceklerde kalite ve estetik arama duygusu Allah’ın Müzeyyen ismine bakar, çünkü Allah rızıkları yaratırken hoş, estetik ve sanatsal bir değer ile yaratıyor.

Bu anlamda insanın fıtratındaki her bir duygu ibadete, kulluğa ve şükre göre dizayn edilmiş oluyor. İnsan bu duyguların anatomisine baktığında, insanın bu dünyaya iman ve ibadet için gönderildiğini hemen anlar.

Birçok hayvanın gözü siyah beyaz görür, insanın gözü ise mükemmel bir çözünürlük ve netlik ile kainattaki bütün renk cümbüşlerini çözümler; demek insanın bu denli keskin gözlü olması İlahi sanatları her cihetle iyi anlaması ve iyi kullukta bulunması için verilmiştir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...