Block title
Block content

İnsanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeleri kullanmak insanı vebal altına sokar mı, iman tehlikeye girer mi? Mesela, "kendi kendine oluyor" demek sakıncalı mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinsizliği işmam eden kelimeleri bilerek ve tasdik ederek kullanırsak imanımız gider. Ama o kelimeleri bilmeden ya da örfi anlamı ile kullanırsak, o zaman imana bir zarar vermez.

Avamın imanı sorgu ile netlik kazanır. Yoksa avam insanların ağzından çıkan tevili kabil her bir ifadeyi küfre yorumlamak yanlış olur.  

Üstad Hazretleri bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"S. Avâm-ı nâstan, hakaik-i diniyeyi tabir eden ancak yüzde birdir."

"C. Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz. Evet, çok defa lisan, insanın tasavvuratından incelerini tabirden âciz olduğu gibi, kalbindeki ve vicdanındaki inceler de akla görünmez. Hattâ belâgat dâhilerinden Sekkâkî gibi bir zat, İmruu'l-Kays veya başka bir bedevînin ibraz ettiği belâgat incelerini kavramamıştır."

"Maahâzâ, imanın var olup olmadığı sorguyla anlaşılır. Meselâ âmi bir adama, Saniin, cihât-ı sittesiyle kabza-i tasarrufunda bulunan âlemin herhangi bir cihetinde mekân ittihaz etmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bir sorgu yapıldığı zaman, 'Hiçbir cihette değildir, olamaz.' dese kâfidir. Çünkü, nef-yi cihetin, yani Sâniin hiçbir cihette olamayacağı hakikatinin onun vicdanında sabit olduğuna delâlet eder."(1)

"Kendi kendine oluyor" ifadesini bilerek ve isteyerek kullanmak sakıncalıdır. Çünkü bu ifade üstü kapalı ya da manası anlaşılmayan muğlak bir söz değildir. Bu yüzden bu kelimeyi kasten kullanmak küfrü işmam eder. Malum, fiil failsiz olmaz "kendi kendine oluyor" demek, faili inkar anlamına gelir.

Ama yağmur yağıyor, çiçek büyüyor gibi muğlak ve üstü kapalı ifadeler direkt küfrü işmam etmez. Çünkü bu kelimelere örfen ağzımız alışmış, hepsinde titizlikle "yağmur yağdırılıyor" demek aklımıza gelmeyebilir.

Yine de günlük tecdidi iman etmekte fayda vardır. Çünkü bilmeden bu tarz ifadeleri kullanmak her ne kadar küfür olmasa da zamanla kir ve pas olarak kalbimize zarar verebilir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 3. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

oğuzhangözüpek
''Yine de günlük tecdidi iman etmekte fayda vardır. '' İFADE MERAMI biraz garip geldi.Bir Müslüman Beş vakit namaz eda eder. ALLAH'A cc şehadetlik eder.Ezan Duyar ALLAH'I ve Resulullah'ı asm anar. Şehadetlik eder.Bir OLAYLA karşılaşır , Süphan ALLAH der,Şehadetlik eder. Veya bir HATA EDER sonra ALLAH'IM ben hata ettim AF ET der RABBİSİNE iltica eder, Yine O na yönelir şehadetlik eder.Kısacası MÜSLÜMAN 'ın - bir ara CAMİLERDE moda olmuştu.TECDİDİ İMAN VE TECDİDİ NİKAH diye- Ne iman yenilemeye ne de Nikah yenilemeye ihtiyacı yoktur.... Günlük yaşamda başka meşgalelere dalsa bile (HANZELE ra hazretleri gibi) YİNE ALLAH'A döner...Zaten NAMAZ ve ZİKRULLAH bu tarz kusurları siler süpürür. Aşırı VESVESE yede mahal yoktur. BU kabil ifadelerde zaten KASIT olması söz konusu olamaz.OLSA olsa cüzi VESVESE olur ki O DURUMDA DA hemen ALLAH'A yönelinir.Zaten VESVESENİN güzel tarafı da derhal YÜCE ALLAH'I hatırlatıp hemen ONA sığınılmasına sebep olmasıdır dersek her halde haddi aşmayız. HAYIRLI VE BEREKETLİ GECELER
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...