"İnsanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış; fıtrî bir kayıt koymamış, serbest bırakmış." İnsanın duygularının sınırları olmamasının kanıtı nedir? Mesela sonsuz sevme duygusuna delil nedir?

Soru Detayı

"Yani, bütün enva-ı hayvanatın muhtelif derecatı kadar, bir tek nevi olan insan ile o vezaifi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir had bırakmamış; fıtrî bir kayıt koymamış, serbest bırakmış." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın küçük bir çiçekten bir bahçeye, bir bahçeden yeryüzüne ve yeryüzünden sonsuz cennete olan iştah ve arzusu insandaki duygulara bir sınır konulmadığının emareleri ve işaretleri oluyor.

İnsanın yaşayabilmesi için bir lokma bir hırka yeterli iken, hep fazlasını istemesi yüzlerce dairelere binlerce sofralara hükmetmeye kalkması, bir dere dolusu altını varken ikincisini istemesi hep insan duygularında bir sınırın olmadığını gösteriyor.

Seksen doksan yaşına geldiği ve birçok hastalıklara da maruz kaldığı halde, sürekli ilaç doktor peşinde koşması ve geleceğe dair planlar yapması, insanın sonsuz yaşama isteğinin bir dışa vurumudur...

Bu ve buna benzer durumlar, insan fıtratında bulunan duyguların ne denli sağlam ve sınırsız bir özelliğe sahip olduğuna işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...