Block title
Block content

"Terakkiyât-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın herbirisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir." Mucizeler, insanları teşvik ediyorsa, neden geliştikten sonra Kur'an'da bu var deniliyor önceden ifade edilmiyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gelişim ve teknoloji, doğru hatta ilerleyen bir araç gibidir. Bu hattın ilkelden mükemmele doğru giden dönemsel evreleri vardır. Bundan bin yıl önce elektrikten bahsetmek zaman ve konjonktür açısından mümkün değildir. Çünkü teknolojik evre buna uygun değildir. O dönemin alim ve müfessirleri de dönemin esirleridir, dönemin etkisinden çıkıp uçak ve elektrikten bahsetmeleri mümkün değildir.

Kur’an, zaman ve dönemin üstünde olduğu için, bu tarz icatlara işaret kabilinden doneler sunabilir. Bu Kur’an açısından mümkündür. Yalnız Kur’an’ın bu tarz teknolojilerden açıkça bahsetmesi, belagat ve terbiye açısından uygun değildir. Çünkü Kur’an sadece modern zamana değil, eski zamanlara da hitap eden bir semavi kitaptır. Kur’an uçaktan açıkça bahsetse, bu bizim dönemimiz açısından güzel olur, ama bin yıl önce yaşayan insanlar açısından hiç de iç açıcı olmaz. Bu yüzden Kur’an bu tarz icatlara işaretle iktifa ediyor.

Said-i Nursi Hazretleri bu dönemin alimi ve müfessiri olduğu için, bu tarz işaretleri tefsir etmesi gayet normal ve doğal bir durumdur.

Ayrıca teknoloji birden ortaya çıkmış bir olgu değildir, insanlığın ortak emek ve ortak katkıları ile günümüze gelmiş bir süreçtir. İlk demiri yoğuran Hazreti Davut (as)’dır, sonra insanlık bu başlangıcı geliştirerek bu seviyeye taşımıştır. Mucizelerin böyle bir işlevi de bulunuyor. Yani teknolojin ilk insanlığa taşıyıcıları peygamberlerdir. Bu yüzden her mesleğin piri bir peygamber kabul edilir. Gemicilerin piri Nuh (as), terzilerin piri İdris (as), demircilerin piri Davut (as) gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...