Block title
Block content

"İnsanların yüzde sekseni dağlarda insanlardan uzak yaşaması, insanların cemaatlerinden gelen ünsiyet,.." ifadelerinde, insanların yüzde sekseni dağlarda insanlardan uzak yaşaması, nasıl oluyor ve "insanların cemaatlerinden gelen ünsiyet" ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın bir takım ağır yükleri ve sıkıntıları, insanın ruhunu sıkıp, rencide ediyor. İnsan da bu sıkıntı ve üzüntüden kurtulmak, nefes almak ve teselli bulmak için, bir takım arayışlara giriyor. Kimi zevki arıyor, kimi yalnızlığını ve vahşetini giderecek bir ünsiyet ve dostluk arıyor.

Bu gün insanlığın oluşturduğu medeniyet ve sosyal hayatın ünsiyet ve dostluğu, ancak  on insandan bir ikisine geçici olarak bir teselli ve ünsiyet verebiliyor. Bu da medeniyetin bir takım uyuşturucu fantaziyeleri ve gaflet verici eğlenceleri ile oluyor. Oysa, insanların çoğunluğu, medeniyetin o payından faydalanamıyor. Zira,  insanların ekserisi, ya geçim sıkıntısı çekiyor, ya varoşlardaki kötü hayat koşulları ile debeleniyor, ya da kırsal kesimlerde, sosyallikten uzak, yaşamını sürdürüyor.

Bir kısmı da ihtiyarlanıp, ölüme yaklaşmış olması, medeniyetin ve sosyal hayatın yalancı ünsiyet ve dostluğundan tam istifade etmesine ve teselli bulmasına mani oluyorlar. İnsanlığın medeniyeti, insanlıktan, yalnız  ondan ikisine geçici ve yalancı bir teselli veriyor. Ama İslam'dan çıkan tasavvuf ise, insanlığın çoğunluğunu teşkil eden geri kısmına zikir ve ibadet ile bütün her şeyi bir dost ve saadet kaynağı yapıyor.

Sıkılmış ruhları, kalbin ve fikrin işlemesi ile genişliğe ve ünsiyete dönüşüyor. Sosyal yalnızlığını Allah’ın marifeti ve mahlukatına olan ünsiyeti ile gideriyor. Burada Üstat bir istatistiki değerlendirme yapıyor.

“İnsanların çoğunluğu, dağda bayırda yaşıyor.” demesi, herkes dağa çadır kurmuş anlamında değildir. İnsanların çoğunluğu Batı medeniyetinin oluşturduğu sosyal hayatın verdiği teselli ve yalancı dostluğu ile tatmin olmuyor, demek istiyor. Bu sosyal yaşam, ancak ondan bir ikisini geçici olarak teselli edebiliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...