Block title
Block content

"İnsanlığı mutluluğa sevk eden gerçek mürşit ve yol gösterici," nasıl oluyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutluluk, hayatın en temel gayelerindendir. Her insan mutluluğu elde etmek ister. Bu zaviyeden baktığımızda, Kur’an insanlığı mutluluğa sevk eden gerçek mürşid ve rehberdir.

İnsanlığa mutluluğu vadeden felsefi ekoller, -hedonizm örneğinde olduğu gibi- çoğu kere bedene mutluluk vermekten öteye geçemezler. Onların lügatinde “ahiret mutluluğu” diye bir kavram olmadığı gibi, “ulvi hazlar” da yoktur.

Kur’an ise, elimizden tutar, bizi, "saadet-i dareyn" denilen dünya ve ahiret mutluluğuna sevk eder.

“Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur.” (Ra’d, 28)

misali ayetleriyle zikir gibi ulvi hazları bize hatırlatır, o hazlara bizi teşvik eder. Elimizden tutar, mutluluğun nirvanasına bizi ulaştırır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...