Block title
Block content

İnsanlığın çoğunluğu cehennemde mi olacaktır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir insanın büyük günah işlemekle kafir olmadığı, Ehl-i sünnet akidesinde mevcuttur. Dolayısıyla küfre girmeyen ve fakat günahkâr olanların, ebediyyen cehennmde kalmayacakları ifade edilir. Bu nokta-i nazardan, özellikle iman ve itikadımızı sağlamlaştırmanın yoluna bakıp, ibadet ve taatimize dikkat etmek ve günahlardan uzak durmaya çalışmakla, kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Ayrıca başkalarının imanını kurtarmaya çalışmak ta, kendimizi kurtarmanın başka bir yönünü oluşturmaktadır.

İnşallah, kurtardıklarımızla kurtulmaya çalışırız, böylece kurtulmanın en kesin ve keskin yolunu da bulmuş oluruz. Bunları yaptıktan sonra da elimizi açıp hidayetimiz ve kabre kadar imanla hayatımızı devam ettirmemiz hususunda dua edeceğiz. Korku ve ümit (havf ve reca) arasında kalıp, ümitsizliğe ve rahatlığa girmeyeceğiz.

Dipnotlar:

BEYNE’L-HAVF VE’R-RECA.

TEVEKKÜL ÜZERİNE.

Büyük günahları işleyen kafir olur mu? Bu konu Risalelerde nasıl geçiyor?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...