İnsanlığın gerçek hikmeti yönünü nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,.." (1)

Hikmet, eşyanın ve olayların neden ve niçin’lerini araştırmaktır. Bu cihetle felsefeye de “hikmet” adı verilmiştir. Ama insanlığın gerçek hikmeti Kur’an’dadır. Çünkü eşyanın ve olayların neden ve niçin’leri Kur’an’da anlatılmaktadır. Yoksa felsefe, varoluşun sırrını henüz çözemediği gibi, öldükten sonra dirilmenin olup olmayacağına net bir cevap bulabilmiş de değildir.

İnsan aklının mahsulü olan ilim ve hikmetle âleme baktığımızda, ne melekler vardır, ne de cinler görülür. Ama Kur'anî gözlükle âleme baktığımızda, âlemin her tarafı meleklerle doludur, cinler ise şu dünyamızda bize komşudur.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Kur'ân Nedir, Tarifi Nasıldır ?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...