İnsanlık tarihi nazara alındığında akıl ve bilim sürekli tekamül ediyor. Kıyamete yakın akıl çok daha kamil olacak denebilir mi? Belkısın tahtının nakli, kainatın sonlu olması, ölüm gibi...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainatta adetullah ile iş görüyor. Yani ezeli iradesi ile her şeyi bir kanun tahtında tedbir ve idare ediyor. Ve bu kanunlar sabit ve daimidirler. Allah bu kanunları değiştirip bozmuyor. Buna tekvini veya fıtri şeriat deniyor.

Mucize ise, adetullahı, yani kural dışı ve kuralı delmek demektir. Allah’ın kainatta değişmeyen ve değiştirmediği adet ve kuralları vardır. Bu kurallar ancak özel durumlarda ve özel kullar için deliniyor ve değiştiriliyor. İşte peygamberlerin mucizeleri, evliyaların kerametleri bu kuralların delinmesi ve o adetlerin geçici bir şekilde rafa kaldırılması anlamındadır ki, buna hilaf-ı adet denir.

Mesela, insanın parmaklarından tatlı ve leziz bir suyun şarıl şarıl akması, Allah’ın kainattaki adet ve kurallarına aykırı bir durumdur. Yani parmaklardan suyun akmaması şu kainatın esaslı bir kuralı ve sabit bir adetidir. Ama Allah, Habib-i Ekrem olan Hazreti Peygamber Efendimizin (asv) hatırı için, o kural ve adetin hilafına ve dışına çıkarak onun mübarek parmaklarından tatlı ve leziz bir suyu şarıl şarıl akıtıyor. İşte parmaklardan akan bu olağanüstü hadiseye hilaf-ı adet, yani mucize denir.

Mucizelerin verilmesinin hikmeti ise, peygamberlerin diğer insanlardan imtiyazlı ve Allah tarafından seçilmiş elçiler olduklarını gösterip ispat etmek içindir. Yoksa onların imtiyaz ve elçilikleri bilinemezdi. Bu noktadan bakacak olursak, mucizeler de bir adetullahtır. Yani Allah’ın seçtiği elçileri sair insanlardan, mucizeler ile temyiz etmesi de bir adet bir sünnet-i İlahidir.

Fen ilimleri ise, insanlığın kolektif aklının bir mahsulüdür. Kainatta tekamül kanunu olmasından dolayı, her şey basitten mükemmele doğru gelişip büyüyor. Özellikle maddi ilimler tamamen tekamül kanuna tabidir. Maddi ilimler bir bina gibidir. Her dönem insanları bu binaya bir tuğla koymuştur, bu tuğlalar üst üste birikince fen ve bilim bugünkü vaziyetini almıştır. Hatta maddi ilimlerin banileri yine peygamberlerin mucizeleridir.

Mesela demir Hazreti Davud’un (as) eliyle insanlığa ikram edilmiştir. Saat Hz. Yusuf (as) vasıtası ile insanlığa verilmiştir. Terzilik sanatı ise Hz. İdris (as) ile insanlığa öğretilmiştir ve hakeza... Sonraki gelenler bu nimetleri işleyip tekemmül ettirmişlerdir. Bu mucizeler aynı zamanda insanlığın varacağı veya yaklaşabileceği son sınırlardır. Yani her peygamberin mucizesi insanlık için bir hedef ve bir modeldir. Onlar mucize eseri olarak o hallere kavuştular. Siz de çalışmak ve gayret ile onların benzerlerine mazhar olursunuz denilerek insanlığa cesaret ve teşvik veriliyor. Allah’ın makbul kulları için adetlerini delmesi ve değiştirmesi umumi bir kaide ve sağlam bir teamüldür.

Kainatın ölümlü ve sonlu olması kainatın en esaslı bir kural ve kaidesi olduğu için, peygamberler de dahil kimse bu kuralı bozamaz ve kuralın dışına çıkamaz. Değil insanlık ve fen, bütün mahlukat toplansalar ölüme ve sonlu olmaya çare bulamazlar. Zira ahiret hayatı bu dünyanın sonlu ve ölümlü olmasına bağlanmıştır. Yani hakiki ölümsüzlük ancak ölüm ile ulaşılabilecek bir realitedir. Bu yüzden kimse "Akıl ve fen acaba ölüme çare bulabilir mi?" diye bir fanteziye kapılmasın. Ölümün çaresi, ölmek ve sonra dirilmekten geçer.

Belkıs’ın tahtını getirmenin taklit edilmesi meselesi ise, makul ve mümkün sınıfındandır. Nitekim ses ve görüntü şu anda getirilebiliyor. Belki fen ilimleri ileride cismi de aynı ile getirebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Gayri müslimler çalışarak bu nimetlere mazhar oluyorsa,müslümanlar imanla çalışsalar Cenab-ı Allah ne ihsanlar ve lütuflar verir inşallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...