"İnşikak-ı kamer, kendi kendine, bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfî, tabiî bir hâdise değil ki, âdi ve tabiî kanunlarına tatbik edilsin..." Beşinci Noktanın giriş kısmını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnşikak-ı kamer, kendi kendine, bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfî, tabiî bir hâdise değil ki, âdi ve tabiî kanunlarına tatbik edilsin. Belki, şems ve kamerin Hâlık-ı Hakîmi, Resulünün risaletini tasdik ve dâvâsını tenvir için, harikulâde olarak o hâdiseyi ika etmiştir. Sırr-ı irşad ve sırr-ı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla, hikmet-i Rububiyetin istediği insanlara, ilzam-ı hüccet için gösterilmiştir."(1)

İnşikak-ı Kamer, kendi kendine olmuş tesadüfî bir hâdise değildir. Bunu icap ettiren bazı sebeplere binaen kasdî olarak icra edilmiştir. Bu ön sebepler ikinci cümlede “Resulünün Risâletini tasdik ve dâvasını tenvir için hârikulâde olarak o hâdiseyi îka etmiştir.” şeklinde ifade edilir. O hale, Resulullah Efendimizin (asm) davasından hiç haberi olmayan insanların bu mucizeyi görmelerinde bir hikmet ve maslahat olmadığından daha önce sayılan bazı sebeplerle bu hâdise bütün insanlara görünmemiştir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Şakk-ı Kamer Mucizesine Dairdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...