"İntisap" ve "irtibat" kavramlarını, aralarındaki farkla birlikte açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İntisap" bir yere, bir kimseye mensub olmak, maiyyetine girmek ve ona bağlanmak anlamına geliyor.

"İrtibat" da benzer bir anlamda bağlanmak, raptedilmek, muhabbet, dostluk ve alakadar olmak anlamlarına geliyor.

İrtibat intisabın bir alt makamı gibidir. İnsan bir şeyle bir kimse ile önce irtibat kurar, sonra ona intisap eder.

İrtibat tartma ve anlama aşaması iken, intisap anladıktan sonra bağlanma ve boyun eğme aşaması gibidir. Bu yüzden intisap irtibattan daha derin, daha makbul bir kavramdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...