İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır, ifadesini açıklayıp, inzar ile teklif arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnzar: Nezr kökünden türemiş bir kelimedir. Manası; neticenin kötü olacağını bildirerek fenalıktan sakındırmak, azap ve ceza vadetmek anlamlarına geliyor.

Teklif: Kelime olarak; bir vazife ileri sürmek ve vazife vermek manalarına geliyor. Din açısından ise; Cenab-ı Hakk'ın, insanları, emir ve nehiyleri üzerine hareket etmeğe vazifelendirmesi manasındadır. Fıkıh açısından ise; İslam şeriatının, ehliyet ve salâhiyet sahibi olan insanlara birtakım vazifeler yapmalarını ve bir kısım şeyleri de terk etmelerini emir ve ilzam buyurmasıdır.

Teklifi, yani mesuliyeti meşru ve anlamlı kılan şey; inzardır, yani korkutmak ve ceza vaat etmektir. Şayet Allah, ceza ve mükafat bildirmeden, şunları yapın, bunları yapmayın demiş olsa idi, teklif havada kalır, kimse bu teklifi ciddiye almazdı. Bu sebeple; teklif, inzar ile meşruluk ve ciddiyet kazanmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...