"İptida ise, bir intihaya bakar. İntiha, adem-i ihtiyaca delalet eder. Öyle ise o hazret, Hâtem-ül Enbiya'dır ve âlem-i insaniyetin başka bir resule ihtiyacı yoktur." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her başlangıcı olan şeyin mutlaka sonu da vardır. Zira başlangıç ezeliyetin zıddıdır. Yani ezeli olan bir şeyin başı ve sonu olmaz. Öyle ise peygamberlik kurumunun bir başı ve başlangıcı var ise, mutlaka bir sonu ve sonuncusu da olmak mantıken zaruridir. İşte bu peygamberlik kurumunun başlangıcı Adem (as) ise, sonucu ve sonuncusu da iki cihan serveri olan Hazreti Peygamber (sav) Efendimizdir.

Peygamber (sav) Efendimiz, nübüvvet silsilesinin mührü ve sonuncusudur. Bundan sonra artık insanlık için başka peygamberin gönderilmesi bir ihtiyaç değildir. Ayette işaret edilen husus burasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...