"İrade", "meşiet", "kast", "ihtiyar" kavramlarının farklarını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İrade: Kelime olarak bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç demektir. Cenab-ı Hak irade sıfatı ile muttasıftır ve iradesi ezelîdir. Yaratacağı şeyleri bu irade sıfatı ile kendi hikmeti ile birer veche tahsis buyurur ve onun irade buyurduğu mutlak olur.

Kast: Kelime olarak bir işi bile bile yapmak, isteyerek ve niyet ederek o işe yönelmek demektir. Kast, aslında iradenin o işte tezahür etmesi, belirgin bir hal alması demektir. Bazen irade olur ama belirgin ve aşikar olmaz, ama kast ile irade etmekte belirginlik ve aşikarlık vardır.

Meşiet: Kelime olarak dilemek, irade etmek, arzulamak, talep ve murad etmek gibi manalara geliyor. İrade ile eş anlamlıdır, lakin bazı kelam alimleri icat etmek ve yaratmak manasında geldiğini de söylemişlerdir.

İhtiyar: İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler, bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlardır. İradenin zıddı kerâhet; ihtiyarın zıddı icâb ve ıztırardır.

Allah'ın irade sıfatı iki şekilde olur: Tekvinî İrade: Bir şeye taalluk edince hemen vuku bulur. Teşriî irade: Bu, Allah'ın muhabbet ve rızası demektir. Bu manada Allah'ın irade etmiş olduğu şeyin meydana gelmesi vacip değildir.

"Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez." (Bakara, 2/185)

ayeti bu türdendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...