İRTİCA

Rücu’; geriye dönmek, vazgeçmek demektir. Rücu’ etmeye irtica, buna talip olana da mürteci denir. Bu isim, eskiye talip olan herkes için kullanılabilir.

Bu meselede, şu noktalara dikkat edilmelidir:
• Eskiye talip olmak, mutlaka kötü bir şey demek değildir. Eskide, parlak bir medeniyet, yüksek bir terakki varsa, o eskiyi istemek medeniyeti, terakkiyi istemek demektir.

• Eski, eski olduğu için değil, lüzumsuz ve zararlıysa terk edilmelidir.

• Gerçek ve tehlikeli irtica, insanları İslâm öncesinin cahiliye adetlerine sevk etmektir.


• İslam, taklidi değil, tahkiki ister. Kur’an ayetleri, geçmişe körü körüne bağlılığı şiddetle men eder. Bu noktada, “Onlara ‘Allah’ın indirdiğine tabi olun’ denildiğinde, ‘Hayır biz atalarımızı ne yolda bulduysak ona tabi oluruz’ derler. Eğer ataları onları ateş azabına çağırıyorlarsa (yine mi onlara uyacaklar)” ayeti, ibretle mütalaa edilmelidir. (Bakara, 170)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...