"İşârâtü'l-İ'câz, umum Risale-i Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı..." Bizler Mesnevi-i Nuriye'yi fidanlık biliyorduk, nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşârâtü'l-İ'câz'ın birinci cüz'ü ki, tamamı yetmiş cüz olacaktı. Fakat Risale-i Nur mânevî bir tefsir-i Kur'ânî olduğu için dedi: Bu zamanda bana daha lüzum var. Öteki cüzler yerinde onlar yazıldı."

"Evet, İşârâtü'l-İ'câz, umum Risale-i Nur'un bir fihristesi, bir listesi ve o nur bahçesinin bir fidanlığı ve sırr-ı i'câzü'l Kur'ân'ın bir menbaı olduğu görünüyor. Gayet ince ve derin olduğu için, şimdiye kadar âlimler pek azını anlamışlardı. Fakat kimin eline geçmişse, fevkalâde takdir etmiş ve 'emsalsiz' demiş."(1)

İşaratü'l-İ'caz ile Mesnevi-i Nuriye Risale-i Nur'dan önce telif edilmiş ve Risale-i Nur'un tohum ve çekirdeği mesabesindedir. İmana dair konuları İşaratü'l-İ'caz ilmi ve tefsir kaidelerine göre ele alırken Mesnevi-i Nuriye ise enfüsi ve tasavvufi açıdan ele alıyor. Yani her iki kitap da fihrist olma ve fidanlık özelliğine sahip, lakin boyutları ve ele alış zaviyeleri birbirinden farklı.

Dikkatle incelendiğinde İşaratü'l-İ'caz'da mantık, ilim ve tefsirin incelikleri öne çıkarken, Mesnevi-i Nuriye'de ise kalbi, ruhi ve vicdani hükümler öne çıkıyor. Ama her ikisi de mükemmel bir fidanlık ve fihrist görevi görüyorlar.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-II, 71. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...