İşaratü'l-İ'caz'ın başında, "Elif lam mim, üç harfiyle üç hükme işarettir" deniyor. İkinci hükme olan işareti açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜ MEBHAS: الۤمۤ İ’câzın esaslarından, îcâzın en yüksek ve en ince derecesine bir misaldir. Bunda da birkaç letaif vardır."

"1. الۤمۤ üç harfiyle üç hükme işarettir. Şöyle ki: Elif, هٰذَا كَلاَمُ اللهِ اْلاَزَلِىُّ hükmüne ve kaziyesine; lâm, نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ hükmüne ve kaziyesine; mim, عَلٰى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ hükmüne ve kaziyesine remzen ve imaen işarettir."(1)

Burada (ﺍﻠﻡ) ile her bir harfin işaret ettiği hüküm anlatılmaktadır. Yani, "Bu Kur’an Allah tarafından" hükmüne Allah (ﺍﻠﻠﻪ) lafzının başındaki ( ﺍ ) ile "Hz. Cebrail’in (a.s) lisanıyle (ﻠﺴﺍﻥ)" hükmüne (ﻝ) harfi ile "Hz. Muhammed’e (a.s.m) indirilmiştir." hükmüne ise ﻤﺤﻤﺪ lafzındaki (ﻡ) ile işaret edilmektedir.

Burada açık olmayan (ﻞ)’ın Hz. Cebrail (a.s)’a işaretidir. İmam Dahhak ﺒﻠﺴﺍﻥ ﺠﺒﺮﻳﻞ diyerek (ﻠﺴﺍﻥ)’ın başındaki (ﻝ) ile tefsir etmiştir.(2) Bu manaya Nurlarda da işaret vardır, şöyle ki (mealen):

"Mealen Kur'ân-ı Kerim okunurken, istimâında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin... veya Cebrâil (a.s.) Hazret-i Muhammed'e (a.s.m.) tebliğ ederken, her iki hazretin arasında yapılan tebliğ-tebellüğ vaziyetini dinler gibi ol..."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara suresi, 1. Ayetin Tefsiri.
(2) bk. Razi, Mefatihu’l-Gayb, Bakara Sûresi Tefsiri.
(3) bk. Mesnevi Nuriye, Habbe, Zeylü'l-Habbe.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

sami
Arapçada Kısaltmalar sadece ilk harfle yapılmaz. kelimenin ortasındaki ve ya sonundaki harflerle de kısaltma yapılabilir. Bu yüzden Elif =Allah isminin ilk harfidir. Cenabı Allahı temsil eder. Lam= Cibril'in son harfidir. Cebrail (a.s.)'mı temsil eder. Mim= Muhammed'in ilk harfidir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'i temsil eder
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sorusoruyorum

'''Arapçada Kısaltmalar sadece ilk harfle yapılmaz. kelimenin ortasındaki ve ya sonundaki harflerle de kısaltma yapılabilir. Bu yüzden Elif =Allah isminin ilk harfidir. Cenabı Allahı temsil eder. Lam= Cibril'in son harfidir. Cebrail (a.s.)'mı temsil eder. Mim= Muhammed'in ilk harfidir. Hz. Muhammed (s.a.v.)'i temsil eder'''

kaynak verebilir misiniz böyle olduğuna dair

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
bilgelikyolunda

Elif, Arapça'da kendisinden sonra gelen hiçbir harfe Bİ-TİŞ-MEZ! Dikkatinizi çekmiş miydi önceden?

Peki, Ezeli olan o Rabb'imizin, hani ilkokulda öğrendiğimiz bazı sıfatları vardı ya Din Kültürü(!) derslerinden hatırlayabileceğimiz. İşte onlardan birisi; Muhalefet'ün Li'l-Havadis, yani Yaratanımızın sonradan olan biz dahil tüm varlıkların hiçbirisine benzememesi, onlarla arasında benzeyiş yönünden ne bir bağlantı ne de bir ortaklığın olmaması, deyim yerinde ise bu Elif-Lam-Mim'de Rabbimizce kodlandığı üzere O'nun (C.C.) sonrakilere bitişmemesi, Elif'de mana olarak nemalanmıştır.

 

Kur'an alfabesinde Lam harfini, Latin alfabesinde de L harfini bir düzleme çizecek olsak, çizime aşağıdan yukarıya değil; mantıksal olarak ve işin kolayına kaçarsak tepeden aşağıya doğru başlarız. Zannetmiyorum ‘ben aşağıdan yukarı doğru çizerim' diyebilecek bir babayiğit çıksın.. :)

İşte, Elif'e bitişmeyen ve Onun ile arasında benzeyişlik yönünden de, tıpkı biz insanlar gibi hiçbir ortak yönü olmayan Cebrail (AS), yukarıdan nüzul ile yine yukarıdan nüzul eden ayetleri, bir Lam inişiyle;

 

Gerek vahiy, gerekse de ilham yönüyle insanlar ve özellikle de peygamberlerce kontak kurulabilen meleklerden Cebrail (AS), ne Elif'e ve ne de Lam'a benzemeyen ve ayette Mim ile mimlenen Hz. Muhammed(ASM)'a indirmiş ve bağlamıştır o Rabbani hitapları..

 

Aynen الم 'deki gibi.. Kendisinin kimin ile bağlı olduğu açıkca belli olan, harflerinin diziminde bile tesadüf olmayan, eşsiz, Ezeli bir hitap ve bir ilan.. “Kur'an-ı Mu'ciz'ül Beyan”…

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...