Block title
Block content

"İsim" ve "nam" arasındaki fark nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsim: Kelime olarak; ad ve nâm manalarına geliyor. Istılahta ise; bilinen veya bilinmeyen, hissedilen veya hissedilmeyen herhangi bir şeyi birbirinden ayırmak, tanımak veyahut zihne getirmek için kullanılan söz veya lâfız demektir.

Nam: Kelime olarak isim ve ad manasına geliyor. Diğer manaları ise; lâkap, ün ve şandır. Bizim dilimizde nam, isimden ziyade, lakap ve şan anlamlarında kullanılıyor. Ama kelime olarak isim ve nam müteradiftir, yani eş anlamlıdır. Risale-i Nur'da ekseri isim manasında kullanılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...