"İskender-i Rumî misillü müteaddid cihangirler ve kuvvetli padişahlar,.. Ya bizzât maddî kuvvetleriyle veyahud irşad ve tedbirleriyle tesis etmişler." ifadelerinden, İskender-i Rumi'ye, enbiyanın ve velilerin yardım ettiği anlaşılmaktadır, bu doğru mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

O zamanların teknik imkanları düşünüldüğünde, bir padişahın kendi mahareti ile o setleri yapması çok zordur. Öyle ise o adil ve istikametli padişahın arkasında Allah’ın nebilerinin ve evliyalarının bulunması mukadderdir. Nitekim saat, gemi, demirin işlenmesi, terzicilik gibi bir çok önemli buluşlar ve teknik imkanlar başlangıçta peygamberlerin mucizeleri ya da evliyaların ilhamı ile insanlığa ihsan edilmiştir. Üstad Hazretleri bu hususu Yirminci Söz'ün İkinci Makam'ında genişçe işlemiştir; tafsilatı için oraya bakılabilir.

Zülkarneyn (as)’in yaptırmış olduğu setlerin mimarı yine semavi ilham ve vahiylerdir ki Üstad Hazretleri burada bu hususu açıkça beyan ediyor.

Yalnız "İskender-i Rumî misillü..." ifadesinde İskenr-i Rumi arkasında da bir enbiya veye evliyanın olduğu hususunda sarahat yoktur. İskender-i Rumî sadece cihangirlik noktasından örnek gösteriliyor. Yoksa İskender-i Rumî, Zülkarneyn (as) gibi makbul birisi değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...