"İslam dini" ifadesinin kapsamında, diğer peygamberlerin ve dinlerin de yeri var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Diğer hak dinler ve peygamberler, zaten İslam dininin kökü ve esası hükmündeler. İslam ve son peygamber Hazreti Muhammed (asm) ise, bu esas ve kökün neticesi ve meyvesi hükmündedir. Bu yüzden, ifadenin kapsamında diğer dinler ve peygamberler de vardır; ayrılık ve gayrılık manası yoktur.

Nübüvveti ve dini bir ağaca benzetecek olarsak; kökü geçmiş peygamber ve dinlerdir. Meyve ve neticesi ise Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ve İslam dinidir. Ağacın her aza ve esası biribirini teyit ve takviye eder. Biribirinin hayatına ve gayesine hizmet eder. Aynı şekilde bütün peygamberler aynı davanın aza ve esasları hükmündedirler. Ama bu aza ve esasın en kamili, en mükemmeli en kıymetlisi, meyve ve netice hükmünde olan Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ve İslam dinidir.

Burada asıl vurgulanmak istenen husus; imanın insanlığa getirdiği nur ve ışıktır. İman nuru insanlığın dünyasında hakim olmaz ise, her şey karanlığa gömülür, her hadise anlaşılmaz ve muamma olarak kalır.

İşte bütün peygamberler bu nur ile asrını ve dönemini aydınlatmış, insanlara yol göstermişlerdir. Bu mana en kamil ve mükemmel olarak Peygamber Efendimiz (asm) döneminde vuku bulmuştur. Yoksa sadece bizim peygamberimize münhasır demek değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

deniz02

PEYGAMBERLERİN DE İTİKATLARI BİRDİR ,Tüm bunlardan, dört imamın ve hatta tüm imamlar ve ümmetin fakih selefinin itikatlarının aynı olduğu anlaşılmaktadır Çünkü onlar aynı kaynaktan almışlardır ki o kaynak da Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in itikadı ise diğer peygamber kardeşlerinin itikatları ile aynıdır Şeriatleri değişse de tüm peygamberlerin (Tamamına salat ve selam olsun) dinleri birdir Ebu Hureyre’den gelen sahih hadiste Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Biz peygamberler topluluğunun dini birdir” Nevevî şöyle dedi: “Cumhuru ulema şöyle dedi: Peygamberlerin iman ve şeriat usülleri birdir Onlar tevhid usulü konusunda müttefik fakat şeriatin teferruatları konusunda muhteliftirler”[1] İbn Hacer de şöyle dedi: “Söz, şeri teferruatlar konusunda ihtilaf etseler de, dinlerinin aslı aynıdır anlamındadır”[2] Cenabı Hakk birçok ayeti kerime ile bu hususu açıkça beyan etmiştir: “Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: “Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin” diye vahyetmiş olmayalım” (Enbiya, 21/25)

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...