"... İslâm içinde hükûmet sürecek. Demek İslâm içinde müteaddid hadîslerde üç deccal geleceğine zahir bir delildir..." Üstad bu "üç deccal" sayısına nasıl kanaat getiriyor; bunlar gelmiş midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'u dikkat ile inceleyip muhtelif beyanlarını topladığımızda, bize şu kanaati veriyor:

Deccal veya deccalizm bu asırdaki materyalist ve dinsiz ruhun genel bir adıdır. Başta komünizm olmak üzere bu asırdaki bütün izm ve ideolojiler ve onun kurucuları deccal kapsamındadır ve onun ya bir rüknü ya da bir cüzüdür.

"Üç deccal" kavramını da bu mülahaza ile değerlendirmek gerekir. Bir de kıyametin kopmasından az bir zaman önce büyük bir deccal çıkacak, bu deccal kıyametin kopmasına vesile olacaktır. Üstad Hazretleri bu deccalın 1506 tarihinde çıkacağına işaret ediyor.

1506 tarihine kadar iman ve İslam hakikatleri galip bir şekilde devam edecektir. 1506 tarihinde ise büyük bir fikri ve toplumsal dönüşme olacak, iman ve İslam galibiyetten mağlubiyete girecek ve eski siyasi ve askeri gücünü kaybedip perde altında gizli hizmete başlayacak. Bu fikri ve toplumsal dönüşüm, muhtemelen küfür ve inkârın yeni bir tarzı veya suret değiştirmiş bir şekli olacaktır.

Nasıl Osmanlının yıkılması ile İslam ve iman hakikatleri tamamen yok olmasa da gayet zayıf bir duruma düştü ise, aynı inkâr ve fitne cereyanları 1506 tarihinde yeniden dünyayı tesiri altına alacaktır. Lenin, Mao, Süfyan gibi deccaller o zamanda da hortlayacak, değişik frekanslarla küfür ve inkârı tekrar dünyaya yayacaklar. Ve küfür bir nevi umumileşip kıyametin kopmasına fetva çıkaracaklardır.

Geçmişte Karun’un mal düşkünlüğü şimdi kapitalizm şeklinde nasıl devam ediyor ise, şimdiki materyalist fikirler gelecekte de başka isim ve frekans ile tekrar sahneye çıkacaklardır. Bizim o fikri akımları teferruatı ile bilmemiz mümkün değildir, ama Üstat bazı emare ve işaretlerini bize takdim etmiş.

İman ve küfür cereyanı asla tamamı ile yok olmaz, imtihan bunu iktiza ediyor. Ama bazen iman galip olur, küfür inceleşir, ama kopmaz; bazen de küfür galip gelir, iman incelir, ama kopmaz.

Bu cereyan 1542'ye kadar yükselerek devam edecek, en sonunda mutlak bir galibiyete varacaklardır. Bu süreç içinde iman ve Kur'an fedaileri çok zayıf ve perde altında iman ve Kur'an hakikatlerini devam ettirecekler. Ama Üstad'ın işaretinden 1542'de çok dehşetli bir fitnenin bu mübarek taifeye büyük bir sıkıntı vermesi muhtemeldir. Zaten 1542'den üç yıl sonra 1545'de kâfirlerin başında kıyamet bomba gibi patlayacak diye işaretler vardır. Allahu âlem...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Lazgin
1506 tarihine kadar iman ve İslam hakikatleri galip bir şekilde devam edecektir.1506 tarihinde ise büyük bir fikri ve toplumsal dönüşme olacak, iman ve İslam galibiyetten mağlubiyete girecek ve eski siyasi ve askeri gücünü kaybedip perde altında gizli hizmete başlayacak. Bu fikri ve toplumsal dönüşüm, muhtemelen küfür ve inkârın yeni bir tarzı veya suret değiştirmiş bir şekli olacaktır. Bu ifadelerinizde neye dayandığınizi söyleyebilir misiniz? Hadis mı yoksa üstadın bilmana ifadeleri mı ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu üstadın yorumuna yapılmış bir yorumdur o kadar kesinlikte ifade etmez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mehmet aks

Anladığım kadarıyla 1.Deccal cengiz ve hülagu'un katl hareketi. 2.Deccal komünizm ve Süfyanizm 3.Deccal 1506'dan sonra ortaya çıkacak. Allah'u A'lem 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...