Block title
Block content

"İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var." cümlesini izah eder misiniz? Şeriat devletinde Allah'ı inkar eden ateistlerin yaşama hakkı var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem İslâmiyet sair dinlere kıyas edilmez. Bir Müslüman, İslâmiyet'ten çıksa ve dinini terk etse, daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenâb-ı Hakkı dahi ikrar edemez ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz; belki kendinde kemâlâta medar olacak bir vicdan bulunmaz, tefessüh eder. Onun için, İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa, musalâha etse; dahilde olsa, cizye verse İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur."

"Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur. Çünkü vicdanı tefessüh eder, hayat-ı içtimaiyeye bir zehir hükmüne geçer. Halbuki, Hıristiyanın bir dinsizi, yine hayat-ı içtimaiyeye nâfi bir vaziyette kalabilir. Bazı mukaddesâtı kabul eder ve bazı peygamberlere inanabilir ve Cenâb-ı Hakkı bir cihette tasdik edebilir."(1) 

“Onun için, İslâmiyet nazarında harbî kâfirin hakk-ı hayatı var. Hariçte olsa, musalâha etse; dahilde olsa, cizye verse İslâmiyetçe hayatı mahfuzdur. Fakat mürtedin hakk-ı hayatı yoktur.” ifadesinden yola çıkarak, İslam düşmanı bir kâfir İslam toplumunun dışında ise, barış sözleşmesi ile hayatı koruma altındadır. Aynı kâfir İslam toplumunun içinde ise cizye denilen bir vergi ile yine hayatı koruma altına alınmıştır. Lakin Müslümanken İslam’ı inkar eden mürtedin hiçbir durumda hakkı hayatı bulunmuyor.

Burada harbi kelimesi üzerinde durmak gerekiyor. Harbi dârülharbde bulunan ve müslim olmayan kimse ve arada anlaşma yapılmamış düşman anlamına geliyor. Şayet bu harbi kâfir İslam ile savaş durumunu bırakır İslam ile içte ya da dışta bir anlaşma yaparsa onun hayatı koruma altına alınır.

Ateist ile mürtet arasında bir fark bulunuyor. Mürtet Müslümanken İslam’ı inkar eden kimsedir. Ama ateist Müslüman olmadan da olunabilir. Ama Müslümanken ateist olursa, bu kimse mürtet olur. Bu konuda yeni bir içtihada ihtiyaç var zannındayız. 

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...