Block title
Block content

"İslamiyet, vasıtayı red, delili kabul ve vesileyi nefiy, imamı ispat eder." Vasıta ile vesilenin farkı nedir? Ve imamı ispat eder ne demektir? Cümleyi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dini ile diğer dinler arasında vasıta, vesile ve aracı gibi kavramlara bakış açısı farklılık arz eder. Diğer dinlerde,  özellikle Hristiyanlık dininde vasıtalar ve vesileler, Allah ile kul arasında  bir ilah, bir rab gibi tasavvur edilmiştir. Bir nevi ilahlaştırılmıştır. Allah ile kul arasına ruhban sınıfı, yani kilise ve papazlar  girerek, bir nevi Allah gibi otorite kurmuşlardır. Böylelikle şu ayete massadak olmuşlardır:

“Allah'ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim”. (Âl-İ İmrân Sûresi, 3:64.)

Hristiyanlıkta kilise ve papaz, kulu affeder. Kula, cennetten arsa verebilir, onu kutsayabilir. Bu gibi inançlar gösteriyor ki papaz, adeta bir ilah gibi vasıtalık yapıyor. Araç olması gerekirken, amaç oluyor.
 

İslam dininde ise, bu çeşit vasıtalar ve vesileler, ret ve nefiy edilmiştir. Onun yerine, delil ve imam gibi kavramlar yerleştirilmiştir. İslamiyet de  imam, yani alimler ve ehil olan salih zatlar, ancak ilmi ile ümmeti irşat ve aydınlatma ile görevlidirler. Bu irşat ve aydınlatma görevini  yaparken de delil ve ispat ile hareket etmek zorundalar. Yoksa, onların hiçbir baskı ve dayatması söz konusu olamaz. Delilsiz ve ispatsız iddiaları da ümmeti bağlamaz. Hristiyanlıkta ise, ruhbanların her sözü tartışmasız kabul edilmek zorundadır.


Onlar, iddialarını ispat etmeye gerek de duymazlar. Yalnız İslam'da, Allah katında büyük zatları vesile ederek dua etmekte,  onların yine Allah’ın izni ile şefaatlerini istemekte bir zarar yoktur.


Şefaat ve vesile-i dua etmek ile ruhban sınıfının Allah ile kul arasına girmesinin farkı zahirdir. Zira, duayı kabul edip, icabet etmek Allah’a aittir, vesileye ait değildir.


Özetle, İslam'daki imam kavramı,  alimler tabakasını temsil eder. Delil ise Kur'an ve sünnettir. Onlar, Kur’an ve sünnetten aldığı delil ve ispatlarla, ümmeti doğru yola sevk ederler. Bunun dışında, vesilelik noktasında diğer insanlardan farkları yoktur. Vasıta ve vesile, cümle içinde geçen bir kurgudur, mana açısından farkları yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

demir37
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...