"İslamiyet'te ise, tarihler şahittir ki, bir defadan başka dahili muharebeye sebebiyet vermemiş." Burada sözü edilen "dahili muharebe" hangisidir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam tarihinde din kaynaklı tek savaş Cemel savaşıdır. Ve bu savaş Hazreti Ali (ra) ile Hazreti Ayşe (ra) arasında vuku bulmuştur. Konusu ise adalet-i mahza ile adalet-i izafiye meselesidir.

Hazreti Ali (ra) adalet-i mahzayı esas alırken, Hazreti Ayşe (ra) annemiz ve taraftarları adalet-i izafiyeyi esas almıştır.

Adalet-i mahza, “Tam ve mükemmel adalet.” “Bir ferdin hakkını, bütün insanlar için de olsa, feda etmeyen adalet.” şeklinde tarif edilir.

Adalet-i izafiye ise, “Küllün selâmeti için, cüz’ü feda eden adalet tarzı.” Yani cemaat ya da toplumun selameti için, ferdin feda edildiği bir adalet anlayışıdır ki bu adalet anlayışı semavilikten ziyade arzi ve siyasi bir anlayıştır.

Hazreti Osman (ra)’ı şehit edenlerin cezalandırılması hususunda Hazreti Ali (ra) adelet-i mahzayı esas alırken muhalifleri olan Hazreti Ayşe, Zübeyir ve Talha (ra) adelat-i izafiyeyi esas almışlardır. Aralarındaki bu içtihat farklılığına siyasi fesat girince savaş kaçınılmaz hale gelmiştir.

Hazreti Osman (ra)’ı şehit eden güruh içinde masumların da bulunmasından dolayı, halife olarak İmam Ali (ra) kısas tatbik edemiyor ve adalet-i mahzaya uygun olmadığını savunuyor.

Muhalifler ise "adalet-i mahza ancak şeyheyn zamanında mümkündü, şimdi tatbiki kabil değil; bu sebeple toplumun sükuneti için o güruhu cezalandırmak gerekir" fikrini savunuyorlar. Yani aralarında böyle hukuki bir içtihat ihtilafı bulunuyor. Bu ihtilafın içine bazı münafık ve Yahudiler de fesat sokunca, içtihat savaşa dönüşüyor.

Cemel savaşında her iki tarafta makbul olmasından dolayı onlar hakkında ileri geri konuşmak doğru değildir. Ehl-i sünnet alimleri her iki tarafta ölenleri ehli cennet kabul etmişlerdir.

Diğer İslam devletlerinin birbiri ile olan savaşları din kaynaklı değil, iktidar ve saltanat kaynaklıdır. Yani Cemel savaşının dışındaki savaşlar tamamen siyasal dinamikler yüzünden çıkan savaşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...